Program żywnościowy

Działania w ramach środków towarzyszących

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Oddziały Rejonowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK (OPR) prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu:

 • Włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności”
  • Zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
  • Grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji np.; osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne itp.
 • Pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej; wsparcie psychologiczne, terapeutyczne itp.

Działania w ramach środków towarzyszących mają na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego: Należą do nich:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych.
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
 • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
 • warsztaty edukacji ekonomicznej w tym; nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych
 • Inne działania mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących np.; wydarzenia o charakterze integracyjnym, spotkania/warsztaty z fizjoterapeutami połączone z instruktażem ćwiczeń, spotkania/warsztaty z udziałem prawników, psychologów itp.

Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.

Ze względu na sytuację pandemiczną możliwe jest również prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej.
Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców

 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANYCH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

Grodzisk Mazowiecki

W terminie od  20.07.2022 do 15.09.2022r. w ramach działań towarzyszących w Grodzisku Mazowieckim odbędą się warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów dla beneficjentów programu PO PŻ Podprogram 2021. Uczestnikami warsztatów będą osoby z Polski jak i zakwalifikowani do programu obywatele Ukrainy. Warsztaty odbywać się będą w grupach 30-35 osobowych. O konkretnej dacie spotkania, beneficjenci poinformowani zostaną w zaproszeniu, które otrzymają w momencie odebrania paczki żywnościowej. Łączna ilość osób biorąca udział w warsztatach kulinarnych to 638.

Podczas warsztatów, przekazana zostanie wiedza na temat łatwego i szybkiego wykorzystania produktów spożywczych przy zachowaniu zasady nie marnowania żywności. Dodatkowo udział w warsztatach osób dwóch narodowości będzie dobrą okazją do dyskusji, wymiany spostrzeżeń na temat przygotowywania posiłków, a także umożliwi wymianę przepisów kulinarnych.

Nowy Dwór Mazowiecki

Działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2021 realizowane są przez wykwalifikowanego eksperta w dziedzinie żywienia człowieka i nauk konsumenckich w formie konspektów przygotowanych w pięciu blokach tematycznych:

Konspekty przygotowane są w przystępnej formie popularno – naukowej, nie powodującej trudności w przyswojeniu treści. Materiały edukacyjne wydawane są beneficjentom przy odbieraniu paczek żywnościowych począwszy od maja 2022r. do września 2022r. w magazynie w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 7.