Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM 2014-2020
PODPROGRAM 2021 Plus

Kolejna edycja POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus ruszyła. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.10.2022r. od 1 lutego do 31 sierpnia 2023r. będzie trwała realizacja dostaw i dystrybucji artykułów spożywczych.
Zmiana Wytycznych PP 2021 Podprogram 2021 Plus 11.08.2022r.
Zmiana Wytycznych PP 2021 Podprogram 2021 Plus 21.10.2022r.
Zmiana Wytycznych PP 2021 Podprogram 2021 Plus 15.05.2023r. nowe kryterium dochodowe

Grupy osób, do których skierowana będzie pomoc żywnościowa to osoby najbardziej potrzebujące:

 • Bezdomni
 • Niepełnosprawni
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
 • Pozostałe osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:
  • 1823,60 PLN w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Wszystkie skierowania i oświadczenia można znaleźć poniżej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

W ramach Podprogramu 2021 Plus Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK obejmie pomocą żywnościową około 11950 potrzebujących osób, którzy w trakcie całego okresu dystrybucji otrzymają nieodpłatnie paczki żywnościowe.
Na terenie województwa mazowieckiego dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się magazyny
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Grodzisku Mazowieckim.

MAGAZYNY

 • Magazyn w Grodzisku Mazowieckim – ul. Traugutta 40,
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Telefon : 693-613-243
  Godziny otwarcia: 7:30-13:00 poniedziałek - czwartek
 • Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim – ul. Partyzantów 7,
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
  Telefon: 600-223-969, 600-350-184
  Godziny otwarcia: 10:00-14:00

Żywność dystrybuowana w ramach PO PŻ wydawana jest nieodpłatnie.
Prowadząc dystrybucję żywności stosujemy środki ostrożności i przestrzegamy bieżących zaleceń służb sanitarnych.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z magazynami w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Grodzisku Mazowieckim lub w/w Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnego
z miejscem swojego zamieszkania w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.