Narodowe Centrum Krwi
Krwiodawcy.org
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwioleczenia w Warszawie
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa