Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCYM 2014-2020

PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021 Plus Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym FEAD na terenie  województwa mazowieckiego zakończył się. Poza beneficjentami z Polski  skierowanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomoc w tej edycji udzielana była także  uchodźcom z Ukrainy.  Oddziały Rejonowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego – Nowy Dwór Mazowiecki oraz Grodzisk Mazowiecki starały się aby wszyscy potrzebujący otrzymali niezbędną pomoc.

W ramach Podprogramu 2021 Plus, który zakończył się 30 września  2023r. magazyny Mazowieckiego Oddziału  Okręgowego PCK otrzymały 112,5284 ton żywności;
z czego 85,6504 ton trafiło do magazynu w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 40, a 26,878 ton żywności trafiło do magazynu  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 7.

Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wydał  26850 paczek żywnościowych, a OR Nowy Dwór  Mazowiecki  9004 paczki, co łącznie dało 35854 przygotowanych paczek żywnościowych. Taka ilość  dała możliwość pomocy 11952  osobom potrzebującym. 

Pomoc skierowana była do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogły  samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Wśród osób objętych pomocą znalazło się między innymi: 2028 dzieci poniżej 15 roku życia, 2930 osób powyżej 65 rokużycia, 3452 osobyniepełnosprawne, a także 2564 migrantów.

Podczas realizacji Programu 2021 Plus odbiorcy  korzystali z różnego rodzaju  działań towarzyszących.

W Nowym Dworze Mazowieckim działania towarzyszące  realizowane  były poprzez przekazywanie beneficjentom  ulotek na następujące tematy:

  • „Fakty i Mity Żywieniowe: oliwa z oliwek, cytrusy, dieta wegetariańska”
  • „Od Zboża do Mąki: Znaczenie produktów zbożowych w diecie”
  • „Czym jest sól?”

 

Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim rozdawał beneficjentom ulotki, których tematem było zdrowe odżywianie, super foods, żywność wysokoprzetworzona,  „wielka moc” owoców i warzyw oraz informacje dotyczące prawidłowego czytania etykiet znajdujących się na produktach.

Poza tym przeprowadzone zostały warsztaty  z technik żywienia i zdrowego odżywiania.

Łącznie z  ulotek i warsztatów skorzystało z nich 1195 osób.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękuje pracownikom Oddziału Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim oraz Nowym Dworze Mazowieckim,  którzy dołożyli wszelkich starań aby kolejna edycja przebiegała w sposób sprawny.