Logo Wola FinansujeLogo PCK

WOLA   I  PCK   SENIOROM  – III edycja

01.02.2024 – 31.12.2024

01 lutego 2024 r. rozpoczęcie III edycji  projektu PCK SENIOROM 2024. Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Wola.

Głównym celem projektu jest kontynuacja dostępności  pomocy dla osób starszych, mieszkańców dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez wsparcie wolontariuszy
w zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb życiowych wolskich seniorów.

Projekt zakłada pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – samotnym stale lub czasowo, nie w pełni samodzielnym w ich codziennym funkcjonowaniu.

Działania realizowane  są w zakresie:

  • robienia zakupów
  • pomocy przy dojechaniu do lekarza
  • załatwieniu niektórych spraw urzędowych
  • pomocy przy obsłudze komputera.

Grupa docelowa: seniorzy w wieku 60+ – zamieszkujący dzielnicę Wola m.st. Warszawy.

Projekt realizowany jest przez Wolontariuszy MOO PCK , którzy w ramach swojej pracy wolontarystycznej  będą mogli skorzystać ze szkolenia z pierwszej pomocy, organizowanego przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów MOO PCK.

Kontakt:

Seniorów chcących wziąć udział w projekcie oraz wolontariuszy chcących nieść pomoc zapraszamy do kontaktu:

  • Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Szańcowa 25 Warszawa – Wola
  • Telefon: 607 505 558 lub 22 506 51 92
  • mail: justyna.wlodarska@pck.pl