Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 - 2020 PODPROGRAM 2021

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 rozpoczęła się. 
Program potrwa od grudnia 2021r. do czerwca 2022r

AKTUALIZACJE:

25.01.2022r. wprowadzono zmianę do wytycznych PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021.
Edycja programu została przedłużona do października 2022r
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatele Ukrainy, o których mowa w ustawie
mogą być kwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ na zasadach przewidzianych dla
odbiorców końcowych PO PŻ zgodnie z treścią Wytycznych:
  • przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej
  • bezpośrednio przez organizację partnerską

Załącznik Nr 5 do wytycznych - Додаток до вимог № 5
Załącznik Nr 6 do wytycznych - Додаток до вимог № 6
Załącznik Nr 7 do Wytycznych - Додаток до вимог № 7

Grupy osób, do których skierowana będzie pomoc żywnościowa to osoby najbardziej potrzebujące:
  • Bezdomni
  • Niepełnosprawni
  • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • Pozostałe osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:
    • 1707,20 PLN w przypadku osoby samotnie gospodarującej
    • 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnego z
miejscem swojego zamieszkania w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 możliwe jest również zdalne kwalifikowanie
odbiorców pomocy żywnościowej.