Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCYM 2014-2020 PODPROGRAM 2020 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację Podprogramu 2020 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym FEAD na terenie  województwa mazowieckiego. 

W ramach obsługi Podprogramu 2020, który początkowo miał trwać od listopada 2020r. do sierpnia 2021r., a został przedłużony do 31 października 2021r. magazyny Mazowieckiego Oddziału  Okręgowego PCK otrzymały 365,5124 ton żywności; z czego 238,1008 ton trafiło do magazynu w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 40, a 127,4116 ton żywności trafiło do magazynu  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 7. 

Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wydał 28525 paczek żywnościowych, a OR Nowy Dwór  Mazowiecki 15155 paczki, co łącznie dało 43680 przygotowanych paczek żywnościowych. Taka ilość  dała możliwość pomocy 8710 osobom potrzebującym. 

Pomoc skierowana była do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogły  samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Wśród osób objętych pomocą znalazło się między innymi: 1400 dzieci poniżej 15 roku życia, 2312 osób powyżej 65 roku życia, 2224 osoby niepełnosprawne. 

Podczas realizacji Programu PO PŻ 2014-2020 odbiorcy mogli korzystać zazwyczaj z różnego rodzaju  działań towarzyszących takich jak np. warsztaty z zakresu przygotowywania posiłków, pokazy  kulinarne, prelekcje o zdrowym odżywianiu. Niestety obecny rok był inny.  Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 nie było możliwości przeprowadzenia  działań stacjonarnych. Pomimo tego odbiorcy w Oddziale Rejonowym w Nowym Dworze  Mazowieckim korzystali z materiałów edukacyjnych, broszur oraz konspektów rozdawanych przy  odbieraniu paczek żywnościowych. Z tego typu działań skorzystało 900 osób. Były to zarówno kobiety  jak i mężczyźni, dzieci i osoby starsze, niepełnosprawni oraz migranci. 

Szczegółowe sprawozdania z Podprogramu 2020 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) znajdują się w załącznikach poniżej. 

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Oddziału Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim oraz Nowym Dworze Mazowieckim,  którzy przyczynili się do sprawnej realizacji kolejnej edycji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020. 

Już niedługo rusza kolejna edycja Podprogram 2021. Wszystkie informacje dostępne będą na naszej  stronie internetowej.