Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014-2020 PODPROGRAM 2020

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zakończył realizację Podprogramu 2019 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŹ 2014-2020), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym FEAD na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach obsługi Podprogramu 2019, który trwał od stycznia 2019r. do lipca 2020r. magazyny Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK otrzymały 410,3844 T żywności. Z czego 294,592 T trafiło do magazynu mieszczącego się w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 40, a 115,792 T żywności trafiło do magazynu w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 7.

Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wydał 28501 paczek żywnościowych, a OR Nowy Dwór Mazowiecki 15162 paczki, co łącznie dało 43663 przygotowanych paczek żywnościowych. Taka ilość dała możliwość pomocy 8828 osobom potrzebującym.

Pomoc skierowana była do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogły samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Wśród osób objętych pomocą znalazło się między innymi: 17,38% dzieci poniżej 15 roku życia, 17,38% osób powyżej 65 roku życia, 1,28% ludzi bezdomnych, 31,30% osób niepełnosprawnych, 3,29% migrantów.

Podczas realizacji Podprogramu 2019 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli możliwość skorzystania z działań w ramach środków towarzyszących. Były to warsztaty z zakresu przygotowywania posiłków, pokazy kulinarne, prelekcje o zdrowym odżywianiu, wykłady z dietetyki, a także podczas obostrzeń wynikających z panującej w kraju pandemii COVID-19, Oddział Rejonowy Grodzisk Mazowiecki wydawał broszury, w których znalazły się informacje na temat zdrowego sposobu odżywiania i życia. Z tego typu działań skorzystały 652 osoby. Były to zarówno kobiety jak i mężczyźni, dzieci i osoby starsze, niepełnosprawni, bezdomni oraz migranci.

Szczegółowe sprawozdania z Podprogramu 2019 Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŹ 2014-2020) znajdują się w załącznikach poniżej.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji Podprogramu 2019, mimo ciężkich warunków jakie tej edycji towarzyszyły - związanych z pandemią COVID-19.