Ochotniczy Korpus Opiekuńczy OKO dla bohaterów

W trosce o żyjących żołnierzy powstania warszawskiego w dniu 20.08.2014r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, a Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.  W ramach porozumienia powołany został Ochotniczy Korpus Opiekuńczy – OKO.

Celem korpusu jest reaktywowanie działalności opiekuńczej sióstr PCK oraz rozpropagowanie wolontariatu wśród studentów warszawskich uczelni, uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  które zgłoszą akces do współpracy. Działania opiekuńcze korpusu oparte na sprawdzonej formule drużyny powstańczej: 1 siostra PCK + 4 wolontariuszy  opiekuje się 2 podopiecznymi, skierowane są do powstańców warszawskich, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają opieki domowej.

Koordynatorem wszystkich działań OKO został Prezes Mazowieckiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Prof. Jerzy Kotowicz, funkcję Przewodniczącego Rady Programowej OKO objął Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Prof. Jerzy Jurkiewicz, Komendantem Korpusu OKO został Sławomir Korsan.

W chwili obecnej MOO PCK do opieki nad powstańcami może skierować 20 sióstr PCK oraz 40 wolontariuszy, co pozwala otoczyć opieką 40 żołnierzy powstania warszawskiego. Według Związku Powstańców Warszawskich natychmiastowej opieki domowej wymaga od 100 do 200 osób.

Apelujemy o pomoc finansową konieczną dla wyszkolenia i wyposażenia możliwie największej liczby sióstr PCK.

Wpłaty należy dokonać na konto: 50 1160 2202 0000 0002 0932 7456
z dopiskiem „powstańcy warszawscy”.

Kontakt warszawa17@pck.org.pl  tel: 22/50 65 194, kom. 607 050 655