program żywnościowy

PROGRAM  FUNDUSZE  EUROPEJSKIE  NA  POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

WSPÓŁFINANSOWANY  Z  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO PLUS PODPROGRAM 2023

W okresie grudzień 2023 - wrzesień 2024 realizowany będzie Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego Plus - Podprogram 2023.

Wytyczne Podprogram 2023

Zmiana Wytycznych Podprogram 2023

AKTUALNOŚCI:
18.06.2024r. wprowadzono zmianę do wytycznych FE PŻ 2021-2027 Podprogram 2023.
Dystrybucja artykułów spożywczych została przedłużona do grudnia 2024r.
Zmiana do Wytycznych

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją
życiową oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 235%
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej:

  • 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 Aktualności:

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania
z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń
w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r. nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Na terenie województwa mazowieckiego dystrybucją paczek żywnościowych zajmują się dwa magazyny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Grodzisku Mazowieckim.

MAGAZYNY

Magazyn w Grodzisku Mazowieckim – ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon : 693-613-243
Godziny otwarcia: 7:30-13:00 poniedziałek – czwartek

Magazyn w Nowym Dworze Mazowieckim – ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: 600-223-969, 600-350-184
Godziny otwarcia: 10:00-14:00

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z magazynami w Nowym Dworze Mazowieckim  lub Grodzisku Mazowieckim, a także z  Ośrodkami Pomocy Społecznej zgodnymi z miejscem  zamieszkania
w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Skierowania i oświadczenia do Programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Szczegółowe informacje dotyczące programu FEPŻ:
https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W PROGRAMIE FEAD
Ośrodek Pomocy Społecznej 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7, e-mail: sekretariat@opsndm.pl, tel. (22) 775 29 83
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 05-190 Nasielsk, ul Elektronowa 3, e-mail: mopsnasielsk@interia.eu, tel. (23) 693 30 06
Ośrodek Pomocy Społecznej 05-170 Zakroczym, ul. Kożmińskiego 15, e-mail: ops_zakroczym@op.pl, tel. (22) 785 35 04
Ośrodek Pomocy Społecznej 05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51, e-mail: ops@pomiechowek.pl, tel. (22) 785 40 10
Ośrodek Pomocy Społecznej 05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, e-mail: opsleoncin@op.pl, tel. (22) 785 65 82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 05-152 Czosnów, ul. Warszawska 59, e-mail: gops@czosnow.pl, tel. (22) 785 05 58
Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Błoniuj 05-870 Błonie, ul.Kardynała Stefna Wyszyńskiego 13, e-mail: kancelaria_ops@opsblonie.pl, swiadczeniarodzinne@opsblonie.pl, tel: 22 721 04 88,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, 96-314 Baranów, ul. Armi Krajowej 89, tel: 46 856 03 17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul.11listopada 33, mail: ops@grodzisk.pl, tel: 22 755 51 11
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie, 96-313 Jaktorów, ul.Warszawska 33, mail: gmina@jaktorow.pl, tel: 46 855 21 88
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, 08-822 Milanówek, ul.Fiderkiewicza 4, mail: ops@ops.milanowek.pl, tel: 22 755 86 35
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,05-807 Podkowa Leśna, ul.Błońska 46/48, mail: ops@ops.podkowalesna.pl, tel: 22 729 10 82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach, 96-325 Radziejowice ul.Kubickiego, tel: 46 857 71 22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, 96-321 Żabia Wola, ul.Główna 5, mail: ops@zabiawola.pl, tel: 46 857 82 88