Olimpiada PCK

Zapisy do  XXXI edycji Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką  rozpoczną się 13 listopada 2023r.  

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – klasy 6-8, szkół branżowych I i II stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Organizowana jest na terenie całego kraju, a uczestnicy startują w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

  • Kategoria I – szkoły podstawowe ( klasy 6-8)
  • Kategoria II – szkoły średnie, o których mowa powyżej.

Konkurs jest czteroetapowy i obejmuje:

  • Etap szkolny organizowany przez Szkoły od 11-15 grudnia 2023r.
  • Etap rejonowy/strefowy organizowany przez Oddziały Rejonowe PCK 12 stycznia 2024r.
  • Etap okręgowy organizowany przez Oddziały Okręgowe PCK 19 kwietnia 2024r.
  • Finał ogólnopolski organizowany przez Biuro Zarządu Głównego PCK 24-26 maja 2024r.

Uczniowie konkurować będą z rówieśnikami z całej Polski o wartościowe nagrody, a jeden finalista ze szkoły średniej otrzyma indeks na wybraną uczelnię: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Regulamin Konkursu: Regulamin

Rejestracja szkół: https://olimpiadazdrowiapck.pl/rejestracja/