01 marca 2022 r. Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął projekt pod nazwą „WOLA i PCK SENIOROM”. Projekt realizowany był przy udziale Urzędu Dzielnicy Wola i finansowany ze środków m.st. Warszawy.

 

Logo Warszawa Wola

Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy
WOLA I PCK SENIOROM
01.03.2022 - 31.12.2022

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Druga edycja projektu WOLA I PCK SENIOROM  2/2023 realizowanego dzięki dotacji Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dobiegła końca.

W okresie od lutego do  końca grudnia 2023r.   39 wolskich seniorów otrzymywało wsparcie w codziennym funkcjonowaniu od 43 Wolontariuszy. Łącznie  wykonanych zostało 933 usług pomocowych  między innymi w zakresie: robienia cotygodniowych bądź częstszych  zakupów spożywczych, realizowania recept, dowożenia do lekarzy. Pomagali  w porządkowaniu dokumentów, dowozili dokumenty do  różnych instytucji, wykonywali drobne naprawy domowe. Zdarzały  się również  codzienne wizyty związane z pomocą osobie niepełnosprawnej.

Dzięki środkom finansowym  m. st. Warszawy  wolontariusze skorzystali z dwóch szkoleń z pierwszej pomocy, które zwiększyły poczucie ich  bezpieczeństwa oraz spowodowały większą pewność w sytuacjach kryzysowych. Zapewnione mieli zarówno wolontariusze jak i seniorzy bezpłatne, telefoniczne porady psychologiczne przeprowadzane przez wykwalifikowanego psychologa. Seniorzy dwa razy w tygodniu mogli korzystać także z  telefonu wsparcia i porozmawiać z przychylnymi im wolontariuszami.

W podziękowaniu za  bezinteresowną pomoc i poświęcany czas ze środków projektowych m.st. Warszawy wolontariuszom ufundowane zostały vouchery do Galerii Handlowej, gdzie w zależności od potrzeb mogli skorzystać z  zakupu w dowolnym sklepie.  Seniorzy uczestniczący w projekcie z okazji Dnia Seniora w październiku otrzymali zakupione ze środków m.st. Warszawy upominki.

Podsumowaniem tej edycji było spotkanie świąteczne dzięki, któremu seniorzy spotkali się nie tylko
w swoim gronie, ale również z pomagającymi im cały rok wolontariuszami. Zwieńczeniem całego spotkania były  rozdane Wolontariuszo dyplomy -  podziękowania oraz upominki świąteczne. Wolontariusze odebrali  je z rąk Zastępcy Burmistrza  pana Wojciecha Lesiuka oraz pani Dyrektor MOO PCK Honoraty Krzywoń. Seniorom natomiast w przeddzień spotkania świątecznego dostarczone zostały paczki świąteczne z produktami spożywczymi ufundowanymi przez MOO PCK oraz upominek świąteczny sfinansowany ze środków projektowych.

Pracownikom Urzędu Dzielnicy Wola oraz pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dziękujemy za wsparcie podczas realizacji całego programu.

pck wola semiorom

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Cel:

Głównym jego zadaniem jest zapewnienie wsparcia wolontariuszom w zaspokojeniu potrzeb wolskich Seniorów oraz podniesienie jakości życia osób starszych. Projekt ma na celu poprawę codziennego funkcjonowania osób starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych.

Zakres wsparcia Seniorów:

Zakłada działania w zakresie zapewnienia pomocy między innymi w:

 • robieniu codziennych zakupów,
 • dojechaniu do lekarza,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • wykonywaniu drobnych napraw domowych,
 • wyprowadzeniu "pupila",
 • umileniu wolnego czasu poprzez wspólne spacery , czytanie książek, naukę obsługi komputera, towarzyszenie w wyjściach do kina czy teatru oraz spotkaniach z innymi ludźmi

Realizacja:

Projekt realizowany będzie przez Wolontariuszy , którzy w ramach swojej pracy wolontarystycznej otrzymują wsparcie w postaci między innymi:

 • szkolenia i instruktażu, który będzie obejmował przygotowanie do świadczenia pomocy seniorom oraz omówienie zasad bezpieczeństwa  związanego z pandemią COVID 19
 • możliwości uczestniczenia w szkoleniach rozwojowych, dzięki czemu zwiększą swoje  umiejętności związane z komunikacją z seniorami, zyskując  dodatkowo większą pewność siebie.
 • możliwość uczestniczenia w superwizjach, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów, będą mogli zgłębić swoją wiedzę, rozwiązać nurtujące ich pytania i problemy, wymienić się doświadczeniami z innymi, a także inspirować się.
 • szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów starzenia się i ich wpływu na kontakt z osobą starszą.
 • szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem podczas długotrwałego wolontariatu
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Kontakt:

Seniorów chcących wziąć udział w projekcie oraz wolontariuszy chcących nieść pomoc zapraszamy do kontaktu:

 • Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Szańcowa 25
 • Telefon: 607 505 558
 • Mail: warszawa01@poczta.pck.pl