Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ  POTRZEBUJĄCYM 2014-2020 PODPROGRAM 2021

Kolejna edycja Podprogramu 2021  Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020),  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym FEAD na terenie  województwa mazowieckiego zakończyła się. Tym razem poza beneficjentami z Polski  skierowanymi przez Ośrodki Pomocy Społecznej pomoc udzielana była także  uchodźcom z Ukrainy, których sytuacja w kraju zmusiła do opuszczenia ojczyzny.  Produktów  w tej edycji było mniej niż dotychczas,
a potrzeby  beneficjentów były większe. Oddziały Rejonowe Mazowieckiego Oddziału Okręgowego – Nowy Dwór Mazowiecki oraz Grodzisk Mazowiecki starały się aby wszyscy potrzebujący niezbędną pomoc otrzymali.

W ramach Podprogramu 2021, który  zakończył się 31 października 2022r. magazyny Mazowieckiego Oddziału  Okręgowego PCK otrzymały 185,526 ton żywności; z czego 121,7212 ton trafiło do magazynu w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 40, a 63,8048 ton żywności trafiło do magazynu  w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Partyzantów 7.

Oddział Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim wydał  29005 paczek żywnościowych, a OR Nowy Dwór  Mazowiecki  20096 paczki, co łącznie dało 49101 przygotowanych paczek żywnościowych. Taka ilość  dała możliwość pomocy 8808  osobom potrzebującym. 

Pomoc skierowana była do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogły  samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Wśród osób objętych pomocą znalazło się między innymi: 936 dzieci poniżej 15 roku życia, 694 osoby powyżej 65 roku życia, 726 osoby niepełnosprawne, a także 380 migrantów.

Podczas realizacji Programu 2021 odbiorcy  korzystali z różnego rodzaju  działań towarzyszących.

W Nowym Dworze Mazowieckim działania towarzyszące  realizowane  były poprzez przekazywanie beneficjentom  konspektów przygotowanych w pięciu blokach tematycznych. Przygotowane one były przez wykwalifikowanego eksperta w dziedzinie żywienia człowieka i nauk konsumenckich. Bloki te obejmowały następujące tematy:

  • Probiotyki
  • Kawa w diecie
  • Pozytywne i negatywne skutki spożywania warzyw psiankowatych
  • Żywność genetycznie modyfikowana
  • Historia odżywiania

Skorzystało z nich 350 osób.

Działania towarzyszące w Grodzisku Mazowieckim to przeprowadzone z udziałem ekspertów warsztaty kulinarne. Uczestnikami byli zarówna Polacy jak
i zakwalifikowani do programu obywatele Ukrainy. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 638 osób. Podczas warsztatów, beneficjenci dowiedzieli się między innymi jak łatwo i szybko wykorzystać produkty spożywcze, przy zachowaniu zasady nie marnowania żywności, aby przygotować zdrowy posiłek. Dodatkowo udział w warsztatach osób dwóch narodowości był okazją do dyskusji, wymiany spostrzeżeń na temat przygotowywania posiłków, a także umożliwił wymianę przepisów kulinarnych. W warsztatach uczestniczył także tłumacz społeczny, który  był pośrednikiem w przekazywaniu specyficznych informacji.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie dziękuje pracownikom Oddziału Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim oraz Nowym Dworze Mazowieckim,  którzy dołożyli wszelkich starań aby ta edycja przebiegała w sposób sprawny i bezproblemowy, mimo nie zawsze dogodnych warunków.