Olimpiada PCK

Miło nam poinformować iż, Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką  ruszyła.

Nazwa nieco się zmieniła, ale cel jest ten sam; wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – klasy 6-8, szkół branżowych I i II stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Organizowana jest na terenie całego kraju, a uczestnicy startują w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

  • Kategoria I – szkoły podstawowe ( klasy 6-8)
  • Kategoria II – szkoły średnie, o których mowa powyżej.

Konkurs jest przedsięwzięciem kilkuetapowym i obejmuje:

  • Etap szkolny organizowany przez Szkoły od 27-31 marca 2023r.
  • Etap rejonowy/strefowy organizowany przez Oddziały Rejonowe PCK 21 kwietnia 2023r.
  • Etap okręgowy organizowany przez Oddziały Okręgowe PCK 19 maja 2023r.
  • Finał ogólnopolski organizowany przez Biuro Zarządu Głównego PCK 16-18 czerwca 2023r.

Uczniowie konkurować będą z rówieśnikami z całej Polski o wartościowe nagrody, a jeden finalista ze szkoły średniej otrzyma indeks na wybraną uczelnię: Uniwersytetu Opolskiego lub Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Regulamin Konkursu Regulamin-Olimpiada2023.pdf

Rejestracja szkół: https://olimpiadazdrowiapck.pl/wez-udzial/