Opieka nad ŻOŁNIERZAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Ochotniczy Korpus Opiekuńczy PCK dzięki dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zaopiekuje się ŻOŁNIERZAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

Korpus  „OKO PCK”  po raz drugi otrzymał środki finansowe. Tym razem projekt został rozpisany na lata 2016-2017-2018.

Otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 254 600,00 złotych na świadczenie i organizację usług opiekuńczych w okresie od 01.05.2016r do 31.12.2018r. około 20 kombatantów otrzyma fachową pomoc ze strony sióstr PCK II stopnia. Zwiększymy ilość godzin do 6-8 w tygodniu, pozwoli nam to na dokładne zdiagnozowanie potrzeb w obszarze usług; pielęgniarskich, pielęgnacyjnych i gospodarczych. Dzięki środkom przepracujemy około 10 000 godzin.

Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę Zarząd OKO PCK

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA NAS W PROGRAMACH:

  1. Spotkanie wigilijne 18.XII.2018r. Relacja TVP – https://warszawa.tvp.pl/35254188/18122017
  2. http://warszawa.tvp.pl/35501681/wawa-bohaterom
  3. https://warszawa.tvp.pl/35291737/ruszamy-z-akcja-wawa-bohaterom
  4. Program o korpusie OKO PCK z dn.16.02.2018r. https://warszawa.tvp.pl/36042715/16022018

 


Ochotniczy Korpus Opiekuńczy „OKO” Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny dzięki dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mógł zaopiekować się  szczególnymi osobami – ŻOŁNIERZAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

Projekt rozpoczął się 28 kwietnia i potrwa do połowy grudnia  2020r.

Otrzymane środki przeznaczone są na zapewnienie usług opiekuńczych oraz zakup akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami.

Działania prowadzone są przez wykwalifikowany i doświadczony personel – Siostry Polskiego Czerwonego Krzyża z Ochotniczego Korpusu Opiekuńczego. Z ich pomocy może skorzystać 25 kombatantów, żołnierzy Powstania Warszawskiego, chorych, samotnych, potrzebujących opieki. Siostry PCK przeznaczają około 15 godzin tygodniowo na opiekę nad Powstańcami, co pozwala im na zdiagnozowanie potrzeb w obszarze usług pielęgniarskich, pielęgnacyjnych  czy gospodarczych.

Działania Sióstr PCK w ramach OKO:

  • zapewniają pełną opiekę higieniczną oraz zaleconą przez lekarza pielęgnację,
  • podają zlecane lekarstwa, mierzą temperaturę i ciśnienie, zakładają opatrunki,
  • usprawniają ich funkcjonowania w społeczeństwie poprzez kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe
  • Pomagają w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej w zamawianiu wizyt lekarskich, w załatwianiu spraw urzędowych,
  • informują właściwe instytucje oraz rodzinę o problemach zdrowotnych, społecznych czy ekonomicznych
  • są ogromnym wsparciem dla podopiecznych.

Dodatkowo w pomoc Powstańcom zaangażowani są również Wolontariusze MOO PCK, którzy wspomagając pracowników biura dokonują prac porządkowych w domach, piwnicach kombatantów czy  też zakupują artykuły codziennego użytku.

Zaangażowanie młodego pokolenia w pomoc Zasłużonym kształtuje w nich postawy patriotyczne, a na twarzach Podopiecznych wywołuje uśmiech i radość.