Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

Miło nam poinformować, że zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2020r. od 1 listopada 2020r. do 31 sierpnia 2021r. rozpocznie się kolejna edycja
POPŻ 2014 - 2020 Podprogram 2020
 • 28.04.20 21r. ukazała się nowa klauzula informacyjna RODO dla organizacji partnerskich. Organizacje wydające żywność odbiorcom końcowym oraz prowadzące tzw. działania towarzyszące mają obowiązek informowania osoby korzystające ze wsparcia o przetwarzaniu ich danych osobowych przez organizacje. Nowy wzór klauzuli informacyjnej dostępny jest do pobrania poniżej.
 • Zmiany w programie POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 z dnia 17 lutego 2021r.

Zmiana Wytycznych z 17.02.2021

 • Zmiany w programie POPŻ 2014-2020 Podprogram 2020 z dnia 26 listopada 2020r.

Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej. Wynosi ono 220% kryterium określanego w ustawie o pomocy społecznej.

Zmiana Wytycznych z 26.11.2020 – nowe kryterium dochodowe

Grupy osób, do których skierowana będzie pomoc żywnościowa to osoby najbardziej potrzebujące:

 • Bezdomni
 • Niepełnosprawni
 • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
 • Pozostałe osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:
  • 1542,20 PLN w przypadku osoby samotnie gospodarującej zamiast 1402 PLN
  • 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie zamiast 1056 PLN

Aktualne załączniki:

Załącznik 5. Skierowanie do pomocy żywnościowej - nowe kryterium dochodowe
Załącznik 6. Oświadczenie osoby bezdomnej - nowe kryterium dochodowe
Załącznik 7. Oświadczenie osoby zakwalifikowanej na podstawie listy - nowe kryterium dochodowe

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej
zgodnego z miejscem swojego zamieszkania w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej.

Zmiana wytycznych z 15.09.2020r. (postępowanie w czasie epidemii COVID-19)

Załącznik 5.1. Wzór Skierowania – kwalifikowanie zdalne
Załącznik 6.1. Wzór Skierowania – Osoby Bezdomne – kwalifikowanie zdalne
Załącznik 7.1. Wzór Skierowania – Osoby na listach – kwalifikowanie zdalne