Program żywnościowy

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 - 2020 PODPROGRAM 2020

Miło nam poinformować, że zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.05.2020r. od 1 listopada 2020r. do 31 sierpnia 2021r. rozpocznie się kolejna edycja POPŻ 2014 - 2020 Podprogram 2020

Wytyczne IZ Podprogram 2020

Grupy osób, do których skierowana będzie pomoc żywnościowa to osoby najbardziej potrzebujące:

  • Bezdomni
  • Niepełnosprawni
  • Migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • Pozostałe osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:
    • 1402 PLN w przypadku osoby samotnie gospodarującej
    • 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Załącznik 5. Skierowanie do pomocy żywnościowej
Załącznik 6. Oświadczenie osoby bezdomnej
Załącznik 7. Oświadczenie osoby zakwalifikowanej na podstawie listy

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej
zgodnego z miejscem swojego zamieszkania w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Ośrodki Pomocy Społecznej Nowy Dwór Mazowiecki
Ośrodki Pomocy Społecznej Grodzisk Mazowiecki

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej.

Zmiana wytycznych z 15.09.2020r. (postępowanie w czasie epidemii COVID-19)

Załącznik 5.1. Wzór Skierowania – kwalifikowanie zdalne
Załącznik 6.1. Wzór Skierowania – Osoby Bezdomne – kwalifikowanie zdalne
Załącznik 7.1. Wzór Skierowania – Osoby na listach – kwalifikowanie zdalne