Program żywnościowy

Kto może zostać objęty pomocą żywnościową?

Pomocą objęci są mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów.
Kryteria określone są w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Poziom dochodów nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Załącznik POPŻ_Załącznik_nr_6 
Załącznik POPŻ_Załącznik_nr_7 

Sposób kwalifikacji:

  • Organizacje Partnerskie Lokalne (OPL) mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej.
  • Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane są do Ośrodków
    Pomocy Społecznej (OPS), które potwierdzają kwalifikowalność do przyznania pomocy.
  • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

Załącznik nr 5 A i B 2020
1703 Załącznik nr 51

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W PROGRAMIE FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7, e-mail: sekretariat@opsndm.pl, tel. (22) 775 29 83
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
05-190 Nasielsk, ul Elektronowa 3, e-mail: mopsnasielsk@interia.eu, tel. (23) 693 30 06
Ośrodek Pomocy Społecznej
05-170 Zakroczym, ul. Kożmińskiego 15, e-mail: ops_zakroczym@op.pl, tel. (22) 785 35 04
Ośrodek Pomocy Społecznej
05-180 Pomiechówek, ul. Słoneczna 51, e-mail: ops@pomiechowek.pl, tel. (22) 785 40 10
Ośrodek Pomocy Społecznej
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3, e-mail: opsleoncin@op.pl, tel. (22) 785 65 82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
05-152 Czosnów, ul. Warszawska 59, e-mail: gops@czosnow.pl, tel. (22) 785 05 58
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armi Krajowej 89
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim, ul.11 listopada 33
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie, ul.Warszawska 33
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, ul.Fiderkiewicza 41
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej, ul.Błońska 46/48
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach (powiat Żyrardowski), ul.Kubickiego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul.Główna 5