Kwesta na powązkach 2021

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, zgodnie ze swoją misją i siedmioma zasadami PCK wspiera żołnierzy Powstania Warszawskiego i Kombatantów.

Świadczymy usługi opiekuńcze w domach żołnierzy i kombatantów Powstania Warszawskiego, bardzo często osobami chorymi, samotnymi i potrzebującymi wsparcia drugiego człowieka. Zaspokojenie ich codziennych, niezbędnych potrzeb, umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka prowadzą Siostry i Bracia PCK. To oni zapewniają opiekę higieniczną podopiecznych, jak również otoczenia, w którym przebywają; umożliwiają docieranie do lekarzy i urzędów, ale także rehabilitują społecznie – wspierają w dotarciu na uroczystości, wigilie, czy niezwykle cenne spotkania z młodzieżą, Do obowiązków opiekunów należy również pomoc w zaopatrywaniu w niezbędne artykuły czy przygotowywanie i podawanie posiłków, zapewnienie zaleconej przez lekarza pielęgnacji poprzez toaletę ogólną i przeciwodleżynową, podawanie leków, zmianę odzieży, pościeli, zakładanie opatrunków, mierzenie temperatury i ciśnienia tętniczego, pilnowanie harmonogramów badań lekarskich i laboratoryjnych.

Elementami poprawnego i godnego funkcjonowania w społeczeństwie są także kontakty z otoczeniem, wspólne spacery, ćwiczenia ruchowe, czytanie, zamawianie wizyt lekarskich w przychodniach, wzywanie lekarza na wizytę domową, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w kontaktach z instytucjami użyteczności publicznej, informowanie właściwych instytucji o problemach zdrowotnych, społecznych, rodzinnych i ekonomicznych.

Autor wpisu