17 grudnia 2020 r, po bolesnych zmaganiach z chorobą nowotworową, zmarł nasz kolega, serdeczny przyjaciel, zasłużony honorowy dawca krwi oraz działacz społeczny Ursynowa – Jacek Okraszewski

Pełnił funkcję sekretarza zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe i jednocześnie prezesa Klubu HDK PCK Krewki Ursynów. Ideą krwiodawstwa „zarazili” Jacka starsi bracia. Od kiedy mając 19 lat po raz pierwszy oddał krew regularnie zjawiał się w stacji krwiodawstwa. Pasję tej formy pomocy chorym przejęli od niego synowie. Przez wiele lat indywidualnie oddawał krew. Później wstąpił do klubu HDK przy Zarządzie Stołecznym PCK w Warszawie gdzie aktywnie udzielał się i promował ruch honorowego krwiodawstwa. Od roku 1986 był Zasłużonym Honorowym Dawcą krwi PCK.

Po zaniechaniu działalności przez klub do którego należał - od roku 2008 angażuje się w akcje propagandowe na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa na szczeblu działającego Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe. W 2014 zostaje wybrany Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK Warszawa –Południe gdzie aktywnie działa przez kolejne 3 lata. W roku 2017 wraz z grupką krwiodawców tworzy klubu HDK PCK „Krewki Ursynów” w miejscu swego zamieszkania czyli na Ursynowie w Warszawie. Zostaje jednomyślnie wybrany Prezesem klubu.

Od początku wstąpienia do struktur Polskiego Czerwonego Krzyża Jacek organizował otwarte akcje poboru krwi , akcje „Na ratunek” dla osób będących w bezpośrednim zagrożeniu życia, docierał z pomocą do osób schorowanych ,samotnych żyjących poniżej minimum socjalnego i udzielał im stosownej pomocy. Współorganizował różnego typu imprezy integrujące środowisko krwiodawców/ festyny , wycieczki, zawody sportowe. Pomagał przy organizacji centralnych imprez z okazji Dni Krwiodawstwa na szczeblu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego oraz Oddziału Rejonowego. Pomagała mu w tym cała jego rodzina.

Był człowiekiem roztaczającym wokół siebie pozytywną atmosferę, był lubiany przez osoby ze swojego otoczenia ,zawsze gotowy do pomocy innym, praktycznie do ostatnich dni, mimo choroby, uczestniczył aktywnie w akcjach pomocowych organizowanych przez klub HDK. W okresie od 1976 do 2020 oddał honorowo 66 000 ml. pełnej krwi

Za swoją działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń , odznak i wyróżnień m. innymi :

  • Złoty Krzyż Zasługi / 2017 rok /
  • Odznakę Honorową PCK II / 2020 rok /
  • "Kryształowe serce" – najwyższe wyróżnienie w środowisku krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Odznakę "Zasłużony dla Warszawy".
  • Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu",
  • Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I , II i III stopnia
  • i inne

Jacek pozostaniesz w naszej pamięci jako wyjątkowa osoba i wzór do naśladowania przez młodych krwiodawców i działaczy PCK . Składamy najgłębsze wyrazy współczucia Małżonce, Synowi, Rodzinie i Przyjaciołom

Prezes i Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

Autor wpisu