Zdzisław Kozajda działacz PCK na Mokotowie

22 stycznia 2021 r, po zmaganiach z chorobą nowotworową płuc i zarażeniem Covid – 19  podczas pobytu w szpitalu przy ul. Kasprzaka, zmarł nasz kolega, przyjaciel, zasłużony honorowy dawca krwi PCK oraz działacz społeczny Mokotowa –  Zdzisław Kozajda .

Kolega Zdzisław Kozajda przez  45 lat był długoletnim i zasłużonym działaczem społecznym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Będąc funkcjonariuszem MSWiA  szybko zrozumiał jak często potrzebna jest krew ratująca  życie. Zostaje honorowym dawcą krwi PCK. Skierowany do szkoły oficerskiej  w Szczytnie aktywnie działa w ruchu krwiodawstwa na terenie województwa olsztyńskiego. Prowadzi między innymi spotkania poświęcone honorowemu krwiodawstwu na uczelniach cywilnych w Olsztynie. Jest członkiem Klubu HDK PCK  w szkole oficerskiej. W czasie trzech lat studiów pozyskuje 78 nowych krwiodawców .Przeprowadza kilkanaście prelekcji wśród mieszkańców Szczytna na temat honorowego krwiodawstwa, co skutkuje powstaniem  Miejskiego Klubu HDK . Po powrocie do Warszawy wstępuje do Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa Mokotów. W latach 1980-1990 pełni w różnych okresach funkcje wiceprezesa i skarbnika klubu. Kol. Zdzisław Kozajda był Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi . Prowadzil w jednostce  gablotę propagującą honorowe krwiodawstwo i inne zadania statutowe PCK.

Pisze artykuły, sporządza dokumentację fotograficzną  z imprez krwiodawców. W tym okresie osobiście pozyskuje dla Klubu HDK 49 nowych krwiodawców. Jest współorganizatorem 27 otwartych akcji oddawania krwi na terenie  Warszawy. Łącznie oddało tam krew ponad 1350 osób. Rozkleja plakaty, ,rozprowadza ulotki wyjaśnia rolę i istotę honorowego krwiodawstwa, Werbuje osoby do oddawania krwi podczas tych akcji, Ok. 10 razy jeździ  na zaproszenia do innych klubów  HDK PCK  jako przedstawiciel służb mundurowych.

W 2006 roku organizuje Klub HDK przy Zarządzie Rejonowym PCK Warszawa Południe. Gdy zarząd otrzymał lokal na swoją siedzibę organizuje remont i malowanie tych  pomieszczeń. Werbuje do nowopowstałego Klubu HDK  10 nowych krwiodawców. Zostaje wybrany Prezesem tego klubu.

Pełnił tą funkcję do 2014 roku.

Następnie aktywnie działa w Komisji Rewizyjnej OR PCK Warszawa Południe.

W okresie minionych lat działalności  bierze aktywny udział w 23 festynach zorganizowanych z okazji „DNI: Mokotowa, Ursynowa, Ochoty, Ziemi itp.” Rozdaje tam kilka tysięcy ulotek informacyjnych na temat roli i znaczenia honorowego krwiodawstwa w Polsce. Uczestniczy również w innych działaniach statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża np. w „Dniu Walki z Głodem” od kilku lat rozdawał pozyskaną od sponsorów  żywność .

Oddał 27 razy krew na akcję „Ratunek” dla konkretnych osób szukających natychmiastowej pomocy .Przez wiele lat przygotowywał potrawy wigilijne i wielkanocne na organizowane przez OR PCK Warszawa Południe spotkania z najuboższymi osobami mieszkającymi w Naszym rejonie działania .

Pomagał przy organizacji 15 corocznych imprez z okazji Dni Krwiodawstwa gdzie podsumowywano działalność klubów HDK PCK Naszego Oddziału Rejonowego  i wyróżniano osoby prawne i fizyczne .

Dzialacz naszego stowarzyszenia  znany w wielu klubach HDK PCK i oddziałach rejonowych PCK Mazowsza i Polski .

Był człowiekiem roztaczającym wokół siebie pozytywną atmosferę, był lubiany przez osoby ze swojego otoczenia ,zawsze gotowy do pomocy innym.  Uczestniczył aktywnie w akcjach pomocowych organizowanych przez OR PCK Warszawa Południe  .

W okresie od 1965 do 2010 oddał honorowo ponad  40 000 ml. pełnej krwi

Za swoją działalność społeczną i pracę zawodową otrzymał wiele odznaczeń , odznak i wyróżnień m.innymi :

  • Złoty , Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi
  • Odznakę Honorową PCK II ,III i IV stopnia
  • "Kryształowe serce" – najwyższe wyróżnienie w środowisku krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Odznakę "Zasłużony dla Warszawy".
  • Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu",
  • Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I , II i III stopnia i inne

Zdzisiu  pozostaniesz w naszej pamięci jako wyjątkowa osoba i wzór do naśladowania przez młodych krwiodawców i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża .

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia Małżonce, Synowi, Rodzinie i Przyjaciołom

Prezes i Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

Autor wpisu