parafia2Krwiodawca z klubu HDK PCK przy Oddziale Rejonowym PCK Warszawa Południe współorganizuje akcje poboru krwi w swojej parafii – gratulujemy

Nasz kolega z klubu Janusz Brzuszkiewicz współorganizował otwartą akcję poboru krwi w parafii przy ul. Bema 73/75. Zgłosiło się 28 osób ,krew pobrano od 21 młodych krwiodawców. Pozyskano 9450 ml krwi. Popieramy taką inicjatywę nie tylko oddaję sam krew ale staram się w najbliższym środowisku zaszczepić tą działalność społeczną. Krwi potrzeba coraz więcej. Brawo

Opracował :Prezes OR PCK Warszawa Południa Włodzimierz Warwas

Autor wpisu