PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DARÓW DLA  NAJUBOŻSZYCH OSÓB ZORGANIZOWANA PRZEZ ODDZIAŁ REJONOWY  PCK  WARSZAWA POŁUDNIE

“Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich,i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”.
Kartezjusz

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem zorganizowano akcję przy  udziale Klubów HDK PCK zbiórki artykułów żywnościowych , zabawek dla dzieci , książek oraz odzieży dla ponad 560 podopiecznych osób / zarejestrowani w kartotekach  PCK i skierowanych przez OPS / żyjących na krawędzi ubóstwa, chorych i samotnych / w tym 25 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi./

Dary przekazały :

  1. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V i VI oraz funkcjonariusze podległych Komisariatów Białołęka, Targówek i Żoliborz
  2. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Janusza Korczaka działający przy PGNiG Termika S.A. oraz kierownictwo     związków zawodowych pracowników ruchu ciągłego
  3. Koło PCK działające przy Związku Strzeleckim „Strzelec”

Następnie dary przekazane zostaną w postaci 2 paczek świątecznych dla jednego podopiecznego  lub bezpośredniego rozdzielnictwa w magazynie MOO  PCK przy ul. Belgijskiej 5 lok.33 dla najbardziej potrzebującym rodzin i osób przy okazji zbliżających się Świąt .

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe z całego serca dziękuje wszystkim darczyńcom i osobom, które pomagały w organizacji akcji, dzięki, której kolejny raz udało się zebrać bardzo dużą ilość żywności.

Na dzień 19 grudnia 2017 r wydaliśmy 111 paczek świątecznych
Zapraszamy do równie aktywnego udziału przy następnych planowanych akcjach charytatywnych.

Opracował : Prezes Oddziału Rejonowego PCK Włodzimierz Warwas

Autor wpisu