XXVI Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

 

W dniu 15 marca 2018 r. odbył się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy etap Okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Wzięło w nim udział 25 uczestników, w tym 13 z kategorii gimnazjalnej i 12 z kategorii ponadgimnazjalnej. W kategorii gimnazjalnej pierwsze miejsca zajęli:

  • I miejsce – Ewa Julia Kowalska z Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie
  • II miejsce – Zuzanna Chyżyńska z Oddziału Rejonowego PCK w Płocku
  • III miejsce – Patrycja Paczkowska z Oddziału Rejonowego PCK w Płońsku

W kategorii ponadgimnazjalnej czołowe miejsca zajęli:

  • I miejsce – Julia Błażejowska z Oddziału Rejonowego PCK Warszawa – Południe
  • II miejsce – Patrycja Durka z Oddziału Rejonowego PCK w Pułtusku
  • III miejsce – Patrycja Okruta z Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Sławomira Antonika – Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Pani Małgorzaty Kwiatkowskiej – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy za udział w rozpoczęciu etapu okręgowego XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Podsumowania Olimpiady oraz wręczenia nagród dokonał Pan Paweł Michalec – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

Nagrody oraz puchary zostały ufundowane przez Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

PUNKTACJA GENERALNA  – KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE/GIMNAZJA

Etapu okręgowego XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – 15.03.2018r

Lp. Imię i nazwisko uczestnika Suma punktów za akcję prozdrowotną Suma punktów Z TESTU Suma punktów z dogrywki Zajęte miejsce
1. Ewa Julia Kowalska 25 30 55 I
2. Zuzanna Chyżyńska 25 25 50 II
3. Patrycja Paczkowska 24 24 48 III
4. Sara Rudzińska 25 22 47 IV
5. Lilia Anna Bziukiewicz 24 13 37 IX
6. Mariusz Żmijewski 16 21 37 IX
7. Natalia Skoczeń 10 27 37 IX
8. Klaudia Gałecka 21 23 44 V
9. Kamil Tukendorf 15 27 42 VI
10. Klaudyna Zając 12 29 41 VII
11. Natalia Rosińska 18 22 40 VIII
12. Julia Jarząbek 8 25 33 X
13. Lidia Rybicka 7 20 27 XI
14. Krzysztof Jamanek 9 nieobecny 9 XII

 

Gratulujemy zwycięzcom a władzom Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dziękujemy za gościnność oraz wsparcie w przeprowadzeniu konkursu.

 

Autor wpisu