2023.04.28 1BLT

Wyróżnienie żołnierzy-krwiodawców z Klubu HDK PCK działającego przy I Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie. 28 kwietnia na terenie I Bazy Lotnictwa Transportowego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji zbliżającego się Święta Narodowego 3 Maja Dowódca Bazy gen. bryg. pil. Paweł BIGOS wręczył akty mianowania awansowanym żołnierzom , wyróżnienia będące wyrazem uznania za rzetelną i sumienną służbę oraz działalność społeczną w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Nasze stowarzyszenie reprezentował Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Południe Pan Włodzimierz Warwas.

Podczas uroczystej zbiórki Prezes PCK i Dowódca Bazy wręczyli :

  • Odznakę „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu – otrzymała 1 osoba
  • Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I i II stopnia – otrzymały 2 osoby
  • Odznakę Honorową PCK stopnia IV - otrzymały 2 osoby

Na zakończenie Dowódca pogratulował wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, a wszystkim złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.
Po imprezie Dowódca Bazy zaprosił Prezesa OR PCK Warszawa Południe i wyróżnionych krwiodawców na spotkanie gdzie omawiano problemy związane z ruchem honorowego krwiodawstwa , działalnością Klubu HDK PCK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego i aktualnymi problemami w tym zakresie.

Autor wpisu