Uroczystość Polskiego Czerwonego Krzyża w Nadbrzeżu.W Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu 14 maja br. odbyło się wręczenie legitymacji Polskiego Czerwonego Krzyża nowym członkom organizacji. Legitymacje wręczał w obecności opiekuna Szkolnego Koła PCK pani Urszuli Ankiewicz i dyrektorki szkoły pani Agaty Bobisz – członek Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Krzysztof Kasprzak.

Dziękujemy nowym Członkom! Powodzenia!

Autor wpisu