Walka z głodem i wykluczeniem priorytetem

17 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Do kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem #godneNIEgłodne, mającej na celu zbiórkę środków na sfinansowanie posiłków dla dzieci, włącza się Amazon.

Ponad 735 mln ludzi na świecie cierpi z powodu głodu – wynika z najnowszego raportu przygotowanego wspólnie przez pięć wyspecjalizowanych agencji ONZ [lipiec 2023]. Liczba osób głodujących wzrosła przez ostatnie trzy lata o 122 mln. Świat jest daleki od osiągnięcia Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030, jakim miało być wyeliminowanie głodu.

Głównymi czynnikami powodującymi głód na świecie były w ostatnim czasie konflikty zbrojne, wśród nich konflikt w Ukrainie, ekstremalne warunki klimatyczne, zagrażające produkcji rolnej, a także trudności ekonomiczne, spotęgowane przez pandemię.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce w 2022 roku, mimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu, realnie pogorszyła się. Wzrost cen spowodował, że dochód gospodarstw domowych na osobę zmniejszył się o 2,6 proc.  Stopa ubóstwa skrajnego wyniosła 4,7%. Ubóstwo skrajne oznacza tak drastycznie niski poziom zaspokojenia potrzeb, że zagrożone jest zdrowie i życie człowieka.

„W 2022 r. prawie 400 tysięcy dzieci żyło w rodzinach skrajnie ubogich. Gdyby miało to być mniej niż 1% wszystkich dzieci, co powinno być celem każdego rządu, to ta liczba musiałaby zmniejszyć się o 327 tysięcy. W tym samym roku brak możliwości zaspokojenia co najmniej pięciu z trzynastu podstawowych potrzeb doświadczało w swoich rodzinach ponad 367 tys. dzieci. Ta liczba też jest za duża o co najmniej 300 tysięcy. Sytuacja w 2023 r. może się jeszcze pogorszyć, gdyż jest to trzeci rok wysokiej inflacji i braku waloryzacji świadczenia wychowawczego oraz zasiłków rodzinnych. Ich wartość realna znacznie się zmniejszyła, a więc mniej chronią przed ubóstwem i deprywacją podstawowych potrzeb”- mówi profesor Ryszard Szarfenberg, powołujący się na właśnie opublikowany przez EAPN Polska, raport Poverty Watch 2023.

W inicjatywy pomocowe PCK często włączają się wolontariusze Amazon – pracownicy firmy angażują się m.in. w działania logistyczne, pakując paczki czy kompletując wyprawki szkolne.

„Z pustym brzuchem trudno się uczyć i rozwijać. Dlatego bez wahania odpowiedzieliśmy na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyża i dołączyliśmy do akcji „Godne dzieciństwo”. Nasze wsparcie przybierze bardzo realną formę – pozwoli na sfinansowanie 25 000 posiłków. Razem możemy pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują i zamienić głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo. Zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji #godneNIEgłodne” – mówi Barbara Krystosiak, managerka ds. projektów społecznych Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem najnowszej kampanii Polskiego Czerwonego Krzyża jest zebranie funduszy na pomoc żywnościową dla potrzebujących dzieci i ich rodzin. Każdy, kto chce pomóc, może dokonać dowolnej wpłaty przelewem na konto o numerze 30 1160 2202 0000 0003 4816 8475 (dopisek: „Godne dzieciństwo”) lub wpłacić on-line: www.pck.pl/godne-nie-glodne

„Jednym z priorytetów Strategii 2030 Polskiego Czerwonego Krzyża jest walka z głodem i niedożywieniem. Nie godzimy się z tym, że w Polsce nadal są głodne dzieci i z myślą o nich uruchamiamy kolejną kampanię, aby pozyskać środki na wsparcie tych rodzin. Prowadzimy również zbiórki żywności, dystrybuujemy paczki żywnościowe, dożywiamy dzieci w szkołach. Tylko w 2022 roku pomoc w różnych formach otrzymało od nas ponad 130 tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

PCK oferuje ponadto stałą pomoc dla prawie 100 tys. potrzebujących, bez względu na wiek. Beneficjenci otrzymują paczki żywnościowe w ramach wieloletniego programu Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2021+, wcześniej FEAD 2014 – 2020). W najbliższym czasie z 14 magazynów PCK zostanie rozdysponowanych ponad 600 tys. paczek.

Autor wpisu