Pepsico tolerancja

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK w Warszawie, dzięki wsparciu finansowemu PepsiCo Foundation oraz wsparciu merytorycznemu PepsiCo Polska, realizuje w warszawskich szkołach wyjątkowy program „Move for Good – nauczanie tolerancji dzieci polskich i ukraińskich”, skierowany do uczniów, ich rodziców oraz zespołu nauczycieli.

Program „Move for Good” jest realizowany w  szkołach na terenie województwa mazowieckiego do grudnia 2023 roku i jest dedykowany w szczególności dla placówek, które przyjęły w swoje progi dzieci z Ukrainy.

Główne cele programu to:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią;
 • integracja uczniów w zespołach klasowych, wzmocnienie więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałania agresji;
 • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci i młodzieży;
 • wsparcie terapeutyczne dla osób indywidualnych.

Działania, proponowane zakwalifikowanym do programu szkołom, zakładają wsparcie na czterech płaszczyznach:

 1. Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży

Celem warsztatów jest rozwijanie u uczniów poczucia przynależności do klasy, które jest fundamentem do prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego, a co za tym idzie, zwiększa umiejętności dzieci w zakresie komunikacji i wyrażania swoich potrzeb, nastawienia na rozwiązania czy empatii wobec innych.

 1. Warsztaty dla rodziców

Warsztaty prowadzone są na terenie szkoły, zaś tematy wzbogacające kompetencje rodzicielskie, to m.in.:

 • pochwała i krytyka, która buduje moc i relacje;
 • wyznaczanie granic;
 • emocje i potrzeby w relacji rodzic - dziecko;
 • samoregulacja - kiedy dziecko zbyt często wpada w złość;
 • skuteczna komunikacja;
 • rola rodzica w relacji nauczyciel - dziecko.
 1. Warsztaty dla nauczycieli

Spójne działania dorosłych to podstawa sukcesu i wzmocnienie nowo nabytych umiejętności u dzieci. Podczas warsztatów, zostaną poruszone m.in. tematy takie jak:

 • postawa dorosłego a zachowanie dziecka;
 • szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych z dzieckiem;
 • komunikacja z uczniem, która buduje jego moc i wzmacnia relacje z nauczycielem.
 1. Konsultacje indywidualne

Ostatnią proponowaną przez nas formą są konsultacje indywidualne z terapeutą, podczas których dziecko, rodzic lub nauczyciel może przepracować i wzmocnić się w sytuacji dla siebie trudnej. Konsultacje mogą odbyć się na terenie szkoły, lub jeśli będzie to bardziej służące, w prywatnym gabinecie terapeutycznym poza placówką.

 

Wszystkie warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, tzn: mini wykłady, ćwiczenia, doświadczenia, case study, gry i symulacje.

Wykonawcą projektu jest Pani Klaudia Bełc z Centrum Rozwoju – Przystanek Ja: socjoterapeuta, trener, neurodydaktyk. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła m.in. Akademię Socjoterapii organizowaną przez CWR RW oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, czy I stopień studium Porozumiewania bez Przemocy w Krakowie. Na co dzień pracuje jako socjoterapeuta i terapeuta TSR z dziećmi i młodzieżą w szkołach i w placówkach wsparcia dziennego.

Pepsico tolerancja

Autor wpisu