2022.07.29 Ciechanow

Informacja nt. funkcjonowania świetlicy Integracyjno-Edukacyjnej dla dzieci z Ukrainy w Oddziale Rejonowym PCK w Ciechanowie Świetlica rozpoczęła działalność 14 czerwca 2002r. Do świetlicy uczęszcza 27 dzieci ukraińskich. W działaniach integracyjnych uczestniczy też 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej OR PCK w Ciechanowie

Dotychczas zaangażowani zostali następujący specjaliści:

  • 2 nauczycieli języka polskiego,
  • psycholog
  • 2 opiekunów
  • tłumacz

Dotychczas zrealizowano następujące działania:

  • uroczyste rozpoczęcie działalności świetlicy – 14 czerwca, w trakcie których organizowane były tańce integracyjne dzieci polskich i ukraińskich oraz odbywało się wspólne wykonywanie prac plastycznych
  • 22 czerwca zorganizowano piknik integracyjny w trakcie którego organizowano wspólne gry i zabawy dzieci polskich i ukraińskich
  • prowadzona była nauka języka polskiego
  • psycholog prowadził grupowe i indywidualne zajęcia mające na celu poprawę stanu emocjonalnego dzieci z Ukrainy, zmianę postrzegania przez nie otaczającego je świata, jako wolnego od przemocy i agresji

Tomasz Kraskowski

PCK OR Ciechanów

Autor wpisu