Szkolne Koło PCK

W dniu 21.09.2021 r. w strukturach OR PCK Warszawa Południe powołano Szkolne Koło PCK przy Szkole Podstawowej nr 100 im. płk. Francesco Nullo w Warszawie. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 12 osób. Wybrano zarząd koła PCK i określono zadania do realizacji. Opłacono składki członkowskie PCK i wydano legitymacje członkowskie.

Działalność

Celem działalności koła jest realizacja zadań określonych w Statucie PCK poprzez: praktyczne zajęcia szkoleniowe z pierwszej pomocy, kształtowanie podstawowych nawyków zdrowego stylu życia, promowanie postaw pro-ekologicznych, działalność humanitarna, przygotowanie młodzieży do konkursów i olimpiad ze zdrowego stylu życia oraz pierwszej pomocy.

Opiekun

Opiekunem Koła PCK został Pan Michał Mikulski - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
Pan Mikulski Michał działa u Nas od kilku lat- zaczynał działalność PCK w szkole średniej później jako student tworzył akademickie koło PCK aby nadal realizować się w tej działalności już jako nauczyciel. W tym okresie ukończył również kurs I pomocy przedlekarskiej i otrzymał uprawnienia instruktora .Takich osób Nam potrzeba.
Pandemia „spustoszyła” działalność szkolnych kół PCK. Chętni nauczyciele i młodzież do pracy społecznej są mile widziani.

Szkolne Koło PCK Szkolne Koło PCK

Opracował : Włodzimierz Warwas -Prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe

Autor wpisu