Seminarium

W poniedziałek, 7 czerwca br. odbędzie się Seminarium „Samopomoc w dobie pandemii”. Spotkanie to będzie miało wyjątkowy charakter. Poświęcone będzie bowiem podsumowaniu działań wolontariackich prowadzonych na rzecz seniorów na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w ramach systemu „Warszawa Wspiera”. Seminarium to również okazja do podziękowania tym, którzy poświęcali i cały czas poświęcają swój wolny czas drugiemu człowiekowi.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu przedstawicieli Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy, Ośrodki Pomocy Społecznej, grup senioralne i samopomocowe.

Program spotkania

11.00-11.15 Otwarcie seminarium i krótkie wprowadzenie

  • Honorata Krzywoń – Dyrektor MOO PCK
  • Wojciech Lesiuk - Zastępca Burmistrza Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

11.15-11.35 Podsumowanie sposobu organizacji i przebiegu działań samopomocowych oraz zasady współpracy z organizacjami i wolontariuszami na terenie dzielnicy Wola w dobie epidemii

  • Joanna Goździelewska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
  • Przedstawiciel OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

11.35-11.45 Warszawski Wolontariat w dobie epidemii

  • Marta Dermańska Zastępca Dyrektora CKS Urzędu m.st. Warszawy

Organizacja pracy wolontariuszy – problemy i sposoby ich rozwiązywania

11.45-11.55 Justyna Włodarska – Koordynator wolontariatu PCK
11.55-12.05 Adrian Biedka - Koordynator w Fundacji Ochotnicza Grupa Ratunkowa

Doświadczenia w pracy z seniorem - przebieg działań

12.05-12.15 Anna Kamińska – Wolontariusz Fundacji Hereditas
12.15-12.25 Karolina Tulin – Wolontariusz PCK
12.25-12.35 Aneta Milczarkiewicz – Wolontariusz Fundacja Hereditas
12.35-13.50 PRZERWA
12.50-13.00 Artur Rola – Wolontariusz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
13.00-13.10 Magdalena Gilarska - Zastępca Prezesa „Senior w koronie”

Kilka słów od seniorów

13.10-13.15 Seniorzy PCK (nagrania)
13.15-13.30 Podziękowania dla wolontariuszy -Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
13.30-13.50 Panel dyskusyjny - potencjał wolontariatu Warszawa Wspiera, co dalej?
13.50-13.55 Podsumowanie
13.55-14.00 Zakończenie seminarium

Wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams: link do spotkania
Kontakt do organizatora:
Dominika Duda-Tyszka PCK

  • tel. 22/50-65-191,
  • email: warszawa@pck.org.pl

Autor wpisu