Biznes kontra koronowirus

„Biznes kontra korona” powstała, aby umożliwić i usystematyzować współpracę pomiędzy firmami, które chcą pomóc w dobie „koronawirusa” a organizacjami społecznymi, które niosą pomoc potrzebującym na poziomie lokalnym. W ramach inicjatywy powstała platforma bizneskontrakorona.pl, na której organizacje społeczne prezentują konkretne zapotrzebowanie na wsparcie rzeczowe lub finansowe na konkretny cel, produkty czy usługi. Zapotrzebowanie określone jest w cegiełkach, które sfinansować może każda zainteresowana firma. Platforma powstała z inicjatywy CSR Consulting i Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i rusza 24 kwietnia br.

Skutki pandemii COVID-19 odczuwalne są przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego tak ważne jest, aby pomoc była dobrze zaadresowana. Szansę na skierowanie pomocy tam gdzie naprawdę jest potrzebna mają przede wszystkim lokalne organizacje społeczne, które działają na miejscu. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc biznesu na rzecz tych organizacji i realizacji wsparcia w ich lokalnych ojczyznach.

Realna pomoc w czasie epidemii.

Platforma Biznes kontra korona (www.bizneskontrakorona.pl), umożliwia firmom posiadającym zasoby, zarówno finansowe jak i rzeczowe, wesprzeć lokalne grupy społeczne mające trudności w czasie pandemii. Organizacje pozarządowe takie jak Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitorują potrzeby na poziomie lokalnym – mogą, więc szybko i efektywnie dotrzeć do tych grup, które najbardziej potrzebują wsparcia.

„W odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanowiliśmy działać i zdecydowaliśmy się aktywnie włączyć we wsparcie w obecnej sytuacji. – mówi Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting – We współpracy z Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża uruchomiliśmy platformę „Biznes kontra korona”, której celem jest wspomaganie organizacji społecznych w niesieniu pomocy konkretnym grupom beneficjentów na poziomie lokalnym, którzy wobec zagrożeń pandemii potrzebują dodatkowego wsparcia. Naszym największym zasobem są relacje i te włączamy do realizacji tego projektu. W realizację projektu może się włączyć każda firma – bez względy na wielkość czy branże”

Każda firma może dołożyć swoją cegiełkę.

„Cegiełki”, które można kupić poprzez platformę podzielone są na 5 grup: sprzęt i materiały medyczne, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i higieniczne, środki ochrony osobistej, wsparcie organizacyjne. Każda „cegiełka” zawiera szczegółowy opis potrzeb, które zbierane są w terenie przez Oddział Mazowiecki PCK, co zapewnia precyzyjną odpowiedź na pojawiające się niedobory i wyzwania społeczne, a także pozwala je szybko dopasować do profilu firm- darczyńców – ich możliwości oraz oferowanych przez nich produktów i usług.

„W czasie epidemii sytuacja zmienia się dynamicznie – my również musimy dostosować się, aby jak najlepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Zmieniliśmy sposób działania – dowozimy podopiecznym żywność i niezbędne artykuły chemiczne, instalujemy przyszpitalne namioty do wstępnych badań pacjentów oraz podejmujemy środki prewencyjne chroniące najbardziej narażonych. – wyjaśnia Honorata Krzywoń, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – Wymaga to zdecydowanie większego nakładu pracy oraz środków. Zarówno nasi pracownicy jak i wolontariusze robią wszystko, aby podopieczni PCK pozostali bezpieczni i nie odczuli skutków pandemii, jednak bez wsparcia zewnętrznego jest to bardzo trudne.”

„Z biznesem współpracujemy od lat. Obecna sytuacja, czyli m.in. ograniczenie kontaktów, praca zdalna wymagają nowych form współdziałania – stąd pomysł na zwiększenie roli komunikacji on-line. W takim opisaniu i wycenieniu konkretnych potrzeb upatrujemy też szansę na zaangażowanie się partnerów dysponujących mniejszym potencjałem, wszak wolę pomagania posiadają wszyscy. – dodaje Michał Mikołajczyk, wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK

Platforma www.bizneskontrakorona.pl wystartuje 24 kwietnia br., od tego dnia każda z firm może zakupić cegiełkę lub zaoferować swoje produkty i usługi odpowiadając na potrzeby zgłoszone przez beneficjentów.

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Więcej informacji: http://pck-warszawa.pl/
CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 13 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań.

Więcej informacji: csrconsulting.pl, facebook.com/CSRConsulting, linkedin.com/company/CSR-Consulting-Pl

 

Komunikat prasowy - Warszawa, 24 kwietnia 2020

„Biznes kontra korona” powstała, aby umożliwić i usystematyzować współpracę pomiędzy firmami, które chcą pomóc w dobie „koronawirusa” a organizacjami społecznymi, które niosą pomoc potrzebującym na poziomie lokalnym. W ramach inicjatywy powstała platforma bizneskontrakorona.pl, na której organizacje społeczne prezentują konkretne zapotrzebowanie na wsparcie rzeczowe lub finansowe na konkretny cel, produkty czy usługi. Zapotrzebowanie określone jest w cegiełkach, które sfinansować może każda zainteresowana firma. Platforma powstała z inicjatywy CSR Consulting i Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i rusza 24 kwietnia br.

Skutki pandemii COVID-19 odczuwalne są przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dlatego tak ważne jest, aby pomoc była dobrze zaadresowana. Szansę na skierowanie pomocy tam gdzie naprawdę jest potrzebna mają przede wszystkim lokalne organizacje społeczne, które działają na miejscu. Dlatego tak bardzo potrzebna jest pomoc biznesu na rzecz tych organizacji i realizacji wsparcia w ich lokalnych ojczyznach.

Realna pomoc w czasie epidemii.

Platforma Biznes kontra korona (www.bizneskontrakorona.pl), umożliwia firmom posiadającym zasoby, zarówno finansowe jak i rzeczowe, wesprzeć lokalne grupy społeczne mające trudności w czasie pandemii. Organizacje pozarządowe takie jak Polski Czerwony Krzyż na bieżąco monitorują potrzeby na poziomie lokalnym – mogą, więc szybko i efektywnie dotrzeć do tych grup, które najbardziej potrzebują wsparcia.

„W odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanowiliśmy działać i zdecydowaliśmy się aktywnie włączyć we wsparcie w obecnej sytuacji. – mówi Małgorzata Greszta, partner zarządzająca CSR Consulting – We współpracy z Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża uruchomiliśmy platformę „Biznes kontra korona”, której celem jest wspomaganie organizacji społecznych w niesieniu pomocy konkretnym grupom beneficjentów na poziomie lokalnym, którzy wobec zagrożeń pandemii potrzebują dodatkowego wsparcia. Naszym największym zasobem są relacje i te włączamy do realizacji tego projektu. W realizację projektu może się włączyć każda firma – bez względy na wielkość czy branże”

Każda firma może dołożyć swoją cegiełkę.

„Cegiełki”, które można kupić poprzez platformę podzielone są na 5 grup: sprzęt i materiały medyczne, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne i higieniczne, środki ochrony osobistej, wsparcie organizacyjne. Każda „cegiełka” zawiera szczegółowy opis potrzeb, które zbierane są w terenie przez Oddział Mazowiecki PCK, co zapewnia precyzyjną odpowiedź na pojawiające się niedobory i wyzwania społeczne, a także pozwala je szybko dopasować do profilu firm- darczyńców – ich możliwości oraz oferowanych przez nich produktów i usług.

„W czasie epidemii sytuacja zmienia się dynamicznie – my również musimy dostosować się, aby jak najlepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Zmieniliśmy sposób działania – dowozimy podopiecznym żywność i niezbędne artykuły chemiczne, instalujemy przyszpitalne namioty do wstępnych badań pacjentów oraz podejmujemy środki prewencyjne chroniące najbardziej narażonych. – wyjaśnia Honorata Krzywoń, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – Wymaga to zdecydowanie większego nakładu pracy oraz środków. Zarówno nasi pracownicy jak i wolontariusze robią wszystko, aby podopieczni PCK pozostali bezpieczni i nie odczuli skutków pandemii, jednak bez wsparcia zewnętrznego jest to bardzo trudne.”

„Z biznesem współpracujemy od lat. Obecna sytuacja, czyli m.in. ograniczenie kontaktów, praca zdalna wymagają nowych form współdziałania – stąd pomysł na zwiększenie roli komunikacji on-line. W takim opisaniu i wycenieniu konkretnych potrzeb upatrujemy też szansę na zaangażowanie się partnerów dysponujących mniejszym potencjałem, wszak wolę pomagania posiadają wszyscy. – dodaje Michał Mikołajczyk, wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK

Platforma www.bizneskontrakorona.pl wystartuje 24 kwietnia br., od tego dnia każda z firm może zakupić cegiełkę lub zaoferować swoje produkty i usługi odpowiadając na potrzeby zgłoszone przez beneficjentów.

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Więcej informacji: http://pck-warszawa.pl/
CSR Consulting

CSR Consulting specjalizuje się w strategicznym doradztwie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Od 13 lat wspiera największe firmy w Polsce w budowaniu pozycji lidera CSR i inspiruje do wdrażania odpowiedzialnych rozwiązań.

Więcej informacji: csrconsulting.pl, facebook.com/CSRConsulting, linkedin.com/company/CSR-Consulting-Pl

 

Komunikat prasowy - Warszawa, 24 kwietnia 2020

Fiat Ducato - wsparcie w działaniach pomocowych w czasie epidemii

Autor wpisu