logo_dar_sercaRajd Bolka Tuzina 22 kwietnia 2017r. Jak co roku w kwietniu spotykamy się aby uczcić pamięć naszego przyjaciela i wieloletniego prezesa naszego klubu Bolesława Tuzina. Przedstawiamy ramowy program rajdu: 9.30 – zbiórka Pętla Młociny 9.58 – odjazd autobusu 708 ( obowiązują bilety na 2 strefę) 10.30 – Złożenie kwiatów na grobie Bolesława Tuzina na cmentarzu w Laskach 10.45 – Szlakiem niebieskim udajemy się na polane Lipków 12.00 – Ognisko na polanie Lipków. Każdy z uczestników ma zapewnioną porcję kiełbasy na ognisko !!

Prowiant we własnym zakresie. Bilety ZTM we własnym zakresie. Uwaga obowiązuję druga strefa. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Serdecznie zapraszamy !!!

Bolesław Tuzin – zasłużony prezes Klubu HDK PCK Dar Serca Urodził się 10 sierpnia 1940 roku w Radecznicy. Krew pierwszy raz oddał w kwietniu 1964 roku. W ciągu całego swego życia oddał krew ponad sto razy. Był założycielem kilku klubów HDK PCK i popularyzatorem idei honorowego krwiodawstwa. Przez okres prawie 40 lat pozyskał dla ruchu kilkuset nowych krwiodawców. Prezesem Klubu HKD PCK Dar Serca był od 1989 roku aż do swej śmierci 14 kwietnia 2004 roku. Bolesław Tuzin pełnił również funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Północ i wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK.

Od 1994 roku był redaktorem naczelnym Biuletynu Dar Krwi – kwartalnika Krajowej Rady HDK PCK. Był organizatorem wielu wystaw, akademii, spotkań, wycieczek, pikników, rajdów i innych imprez integracyjnych dla honorowych dawców krwi. Brał udział w pięciu Światowych Kongresach Honorowych Dawców Krwi FIODS (Liege 1978, Madryt 1981, Logrognio 1994, Paryż 1997, Quebek 2002) i brał udział w pracach FIODS. W uznaniu zasług położonych dla Polskiego Czerwonego Krzyża w dziedzinie honorowego krwiodawstwa został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznakami Honorowymi PCK III, II i I stopnia, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Merita Internationale du Sang, Medalami za zasługi dla krwiodawstwa w Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Maroku i wieloma innymi. Serdecznie zapraszamy

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK DAR SERCA ul. Bogusławskiego 6A, 01-923 Warszawa (Klub Domino)
www.darserca-hdk.pl.tl, darsercahdk@gmail.com

Autor wpisu