2023.03.12 Krewki Radomiaczek

Pomysł powołania do życia nowego klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża pojawił się kilka miesięcy temu. Po nawiązaniu kontaktu z Mirosławem Szymańskim – wiceprezesem OR PCK w Radomiu, zostały przeprowadzone wspólne rozmowy z byłym piłkarzem „Radomiaka” z Panem Krzysztofem Sieczkowskim, przedstawiono działania i cele określone statutem PCK oficjalnego powstania klubu Honorowych Dawców Krwi. W dniu 14 marca 2023r. w siedzibie RKS RADOMIAK w Radomiu doszło do spotkania grupy kibiców, sympatyków oraz byłych piłkarzy Radomiaka. Zebranie grupy inicjatywnej wywodzącej się przede wszystkim z kibiców RKS RADOMIAKA, w której czestniczyło 13 osób, podjęło uchwałę o powołaniu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego w strukturach Oddziału Rejonowego PCK w Radomiu.

W głosowaniu tajnym wybrano zarząd klubu HDK PCK w składzie:

 • Prezes Klubu – Jessica Sieczkowska,
 • Wiceprezes Klubu – Sylwiusz Majewski,
 • Sekretarz Klubu – Katarzyna Kowalska,
 • Skarbnik Klubu – Rafał Graczyk,
 • Członek Zarządu – Bartłomiej Marczuk.

Pani prezes klubu przedłożyła zebranym propozycję logo klubu, nazwę klubu „KREWKI RADOMIACZEK” które zostały jednomyślnie przyjęte i zatwierdzone, oraz projekt ulotki z terminem pierwszego wspólnego oddawania krwi na dzień
23 kwietnia br. w mobilnym punkcie poboru krwi – ambulansie RCKiK w Radomiu, który stanie przed stadionem, na którym będzie rozgrywany mecz RKS Radomiaka. Kolejnymi celami, które przedstawiła Pani Prezes to między innymi:

 • promowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie Miasta Radomia orazkraju,
 • pozyskiwanie nowych krwiodawców wśród kibiców oraz ich rodzin,
 • zwiększania ilości pozyskiwanej krwi od nowych krwiodawców,
 • organizowanie imprez integrujących członków klubu i ich sympatyków,
 • niesienie pomocy krwiodawcom i ich najbliższym członkom rodziny w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia,
 • odpowiadać na apele „Ratunek – Potrzebna Krew” poprzez organizowanie otwartych akcji oddawania krwi,
 • ścisła współpraca z Zarządem OR PCK w Radomiu w realizacji i uczestnictwa w projektach ogłaszanych przez instancje wyższe organizacji czerwonokrzyskiej,
 • propozycja wykonania baneru z nazwą klubu oraz plakatu klubowego,

Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie Mirosław Szymański, który przewodniczył zebraniu, na ręce Pani Prezes, przekazał dokumenty obecnie obowiązujące w organizacji czerwonokrzyskiej: - wzory regulaminu Klubu HDK PCK, wzory dokumentów, które powinien prowadzić zarząd klubu, Statut PCK,

 • informację na temat sposobu wystawiania legitymacji członkowskich PCK i legitymacji klubowych HDK oraz zasad opłacania i rozliczania się ze składek członkowskich,
 • informację o możliwości dokonania odpisu 1,5 % podatku na rzecz PCK,
 • informację o istniejących strukturach służby poboru krwi w Radomiu, oraz działających klubach HDK PCK w OR PCK w Radomiu oraz zobowiązał się do przekazania ustaw, rozporządzeń, uchwał i regulaminów dotyczących działalności PCK ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa celem zapoznania się osób zrzeszonych w klubie.

Opracował/foto - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża - Mirosław Szymański

Autor wpisu