Punkt wsparcia

Mając na względzie zdobytą wiedzę na temat potrzeb mieszkańców Miasta Legionowa w zakresie wsparcia specjalistycznego, w tym doradztwa psychologa i pedagoga planujemy kontynuować udzielanie pomocy osobom najbardziej zagrożonym uzależnieniomi patologiom poprzez porady dwóch specjalistów. W związku z wieloma zagrożeniami w szczególności z uzależnieniami, fobią społeczną, lękami, depresją, nadmierną agresją, złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi, zaburzeniami odżywiania, trudnościami w relacjach interpersonalnych, problemami z koncentracją i innymi trudnościami natury egzystencjalne jw dobie pandemii, zwłaszcza wśród młodzieży, stykamy się z agresją i zachowaniami nieakceptowalnymi społecznie.

Osoby z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie mogą zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane, ale mogą być także potraktowane jako osoby z poważnymi zaburzeniami, które znajdują swe miejsce w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych. W ramach porad psychologicznych możemy pomóc osobom doświadczającym trudności psychicznych związanych m.in. z nadużywaniem środków psychoaktywnych, z problemami emocjonalnymi, przejawami zachowań agresywnych czy okłamywanie lub kradzieże. Realizacja projektu zakłada prowadzenie porad i wskazówek dotyczących radzenia sobie ze złością, zachowaniami autodestrukcyjnymi oraz w radzeniu z uzależnieniami W ten sposób możemy przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadząc konsultacje psychologiczne
w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także uświadamiając dorosłe osoby-będące mieszkańcami Gminy Legionowo.

Widzimy ogromną potrzebę niesienia pomocy osobom potrzebującym. Celem wsparcia nie jest praca nad zmianą mechanizmów psychicznych, lecz w oparciu o posiadane przez człowieka zasoby ( mocne strony) obniżanie poziomu stresu i odzyskanie równowagi emocjonalnej. Warto skorzystać z pomocy, gdy znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i odczuwasz: stres i napięcie, niepewność, bezsilność, poczucie beznadziei, strach przed przyszłością, zmianą, brak chęci i motywacji do działania. Co daje wsparcie psychologiczne? możliwość przyjrzenia się i przeanalizowania sytuacji, w której się aktualnie znajdujesz, ułatwia poznanie własnych schematów działania, jasne sformułowania przyczyny odczuwanego dyskomfortu oraz potrzeb związanych z oczekiwaną zmianą, regularne spotkania umożliwiają zaplanowanie kroków, które prowadzą do realnej przemiany, dodają odwagi i motywują do dalszego działania. Jakie zmiany są potrzebne aby poradzić sobie z trudnościami?

Aby odzyskać równowagę emocjonalną i możliwość wpływania na swoje życie w sytuacji kryzysu wymagane są następujące zmiany: uwolnienie się od napięcia wynikającego z przeżywanych uczuć związanych z aktualnymi trudnościami, przeformułowanie problemu powodującego aktualne trudności, identyfikacja czynników podtrzymujących problem, identyfikacja umiejętności potrzebnych do usunięcia czynników podtrzymujących problem, odzyskanie możliwości wpływania na własne życie.

Dotacja Legionowo porady psychologiczne wrzesień 2022

Autor wpisu