punkt pomocy w Radomiu

W Radomiu w styczniu br. uruchomiony został punkt pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy zorganizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu. Punkt mieści się w Kamienicy Deskurów w Radomiu przy ul. Rynek 15. Za zorganizowanie miejsca dla punktu był odpowiedzialny wiceprezes Jerzy Krzysztof Kaczkowski, natomiast wiceprezes Mirosław Szymański prowadził rozmowy z Panią Larysą, mieszkanką z Ukrainy, aby w ramach wolontariatu jako psycholog udzielała fachowej pomocy. Pani Larysa jest z zawodu psychologiem, z dużym doświadczeniem i ukończone studia w tym kierunku. Pomocą służą również nauczyciele oraz rodzice uchodźcy z Ukrainy jako wolontariusze. Wsparciem objęte są szczególnie dzieci oraz osoby dorosłe. W punkcie przebywa codziennie około 20 dzieci, które wymagają niejednokrotnie indywidualnej pracy. W ramach pomocy dzieciom również prowadzone są zajęcia edukacyjne, plastyczne, nauki języka polskiego. Od 1 lutego Pani Larysa podjęła działania prowadzenia rozmów w ramach pomocy psychologicznej z osobami niepełnosprawnymi w domach. Punkt czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, natomiast godziny rozmów w domach z osobami niepełnosprawnymi ustalany jest każdorazowo indywidualnie. Zajęcia z Panią Larysą cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą oczekiwane efekty i daje jej dużą satysfakcję.

Tą droga składamy podziękowanie Panu Jaskólskiemu Emilowi kierownikowi Centrum Organizacji Pozarządowych, która ma siedzibę w Kamienicy Deskurów, i dzięki któremu zyskaliśmy miejsce uruchomienia Punkt Pomocy Psychologicznej dla uchodźców z krainy.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Radomiu składa również podziękowanie dla Pani Larysy za duże zaangażowanie niesienia pomocy psychologicznej swoim rodakom, oraz współpracę z naszą organizacją czerwonokrzyską.

Teks i zdjęcia – Mirosław Szymański – wiceprezes OR PCK w Radomiu.

Autor wpisu