ASOSMazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza nabór do projektu AKTYWNI W JESIENI ŻYCIA. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich seniorów 60+. 

ASOS

 

 

 

Serdecznie zapraszamy osoby powyżej 60 r.ż. zamieszkujące na terenie Warszawy do udziału w projekcie:

 

Lp.

 

Nazwa

1.

Tytuł projektu

„AKTYWNI W JESIENI ŻYCIA”

2.

Numer i Nazwa priorytetu      

Priorytet IV. Usługi Społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

3.

Numer i nazwa kierunku działania
                                                   

4. Rozszerzenie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych

4.

Termin realizacji projektu  

01.04.2017. – 31.12.2017.

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. udział w szkoleniu z zakresu opieki nad osobami starszymi,
 2. trzydniowy wyjazd terapeutyczno-edukacyjny,
 3. wyjście do teatru,
 4. udział w Pikniku Integracyjnego PCK w Ciechanowie,
 5. udział w spotkaniach świątecznych,
 6. udział w spotkaniach integracyjnych,
 7. stworzenie sieci samopomocy seniorów.

Celem głównym projektu jest:

Zapewnienie dostępu do usług społecznych dla 100 osób starszych zamieszkałych
w aglomeracji warszawskiej i powiecie ciechanowskim zrealizowane do końca 2017r.

Cel szczegółowy:

 • Poprawa stanu zdrowia osób starszych i uzmysłowienie im korzyści płynących
  z aktywności Wykorzystanie zdolności i zainteresowań osób starszych do pobudzenia ich aktywności społecznej
 • Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: – rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb
  w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności, – rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.
 • Poprawa stanu zdrowia osób starszych i uzmysłowienie im korzyści płynących
  z aktywności
 • Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.

 

Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
Ul. Szańcowa 25
01-458 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor wpisu