Zbiórka na rzecz Ukrainy

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU ZATRUDNIENIOWEGO.

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie programu zwiększającego zatrudnienie osób z Ukrainy na polskim rynku pracy.

Ogólnym celem działania jest rozwój, koordynacja, promocja i dostarczanie usług projektu, mających na celu społeczno-ekonomiczną integrację uczestników projektu, oferujących działania, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie poprzez zapewnienie odpowiednich informacji, poradnictwa, wsparcia i szkoleń.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie kompleksowych planów działania, w tym zasobów poprzez rozbicie projektu zatrudnienia na wykonalne działania i ustalenie ram czasowych, harmonogramów, zarządzania ryzykiem i możliwościami oraz budżetów dla projektu.
 • Koordynacja harmonogramów projektu, zasobów, sprzętu i informacji zapewniających, że projekt jest ukończony na czas, w ramach budżetu i spełnia wysokie standardy jakości. Przydzielanie zadań zespołom wewnętrznym i pomoc w zarządzaniu harmonogramem.
 • Łączność z uczestnikami projektu, wolontariuszami i personelem w celu zidentyfikowania i zdefiniowania wymagań projektu, zakresu i celów oraz zapewnienie, że potrzeby uczestników są spełnione w miarę rozwoju projektu.
 • Przygotowanie dokumentacji i raportów związanych z działaniami programowymi, śledzenie działań uczestników oraz danych dotyczących postępów i aktualizacji na bieżąco. Może to obejmować obowiązki administracyjne, takie jak prowadzenie dokumentacji projektu i obsługa zapytań finansowych.
 • Nadzór nad zarządzaniem zakupami w ramach projektu, monitorowanie postępów projektu i rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów.
 • Regularna komunikacja statusu projektu do wszystkich uczestników, w tym wolontariuszy projektu, personelu, zainteresowanych stron i uczestników.
 • Regularne raportowanie postępów projektu do Zarządu Oddziału Okręgowego, Zarządu Głównego PCK i Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.
 • Ocena potrzeb na pomoc istniejących dodatkowych usług lub systemów wsparcia na poziomie miejskim w celu określenia, gdzie i jak projekt może pomóc i dodać wartość.
 • Identyfikacja grup społecznych i agencji, przedsiębiorstw i przemysłu oraz innych organizacji, które mogą potrzebować usług konsultacyjnych w zakresie integracji ekonomicznej osób z Ukrainy objętych ochroną tymczasową.
 • Identyfikacja, planowanie i definiowanie umiejętności i szkoleń zawodowych, które będą oferowane we współpracy z doradcami zawodowymi i zgodnie z zainteresowaniami zawodowymi uczestników oraz niedoborami na rynku lokalnym.
 • Regularne informowanie społeczności o projekcie i promowanie zaangażowania społeczności w działania projektu.
 • Dostosowanie standardów i wytycznych projektu do możliwości i zasobów oddziału oraz do potrzeb uczestników projektu.

Doświadczenie i umiejętności:

 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w sektorze pomocy humanitarnej, w zakresie budowania zaangażowania i współpracy lokalnych społeczności, koordynowanie działań dotyczących komunikacji i społecznej mobilizacji, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców, osób szukających azylu lub w kontekście migracyjnym,
 • Doświadczenie w pracy związanej z niesieniem pomocy humanitarnej lub pracy na innych polach związanych z zapobieganiem kryzysom i/lub wspieraniem lokalnych społeczności,
 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi samorządami i innymi partnerami,
 • Odpowiednia wiedza dotycząca kontekstu społeczno-kulturowego społeczności dotkniętej konfliktem oraz stosowny poziom wrażliwości kulturowej,
 • Dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie,
 • Dobra znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
 • Odpowiednie umiejętności dotyczące tworzenia treści, prezentacji oraz umiejętności szkoleniowe,
 • Prawo jazdy (preferowane),
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

 • Umowę cywilno - prawną na okres od 1.11.2022 do 31.10.2023 r.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
 • Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres warszawa.dyrektor@pck.org.pl do dnia 31.10.2022. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Autor wpisu