SPECJALISTA DS ksiegowosci

Mazowiecki Oddział Okręgowy zatrudni osobę do pracy w Dziale Księgowości na stanowisku: specjalista ds. księgowości/księgowa

Miejsce pracy: Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK w Warszawie ul. Szańcowa 25

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Zakres czynności:

 • prawidłowe i terminowe przetwarzanie dokumentacji księgowej, zgodnie z wewnętrznymi
  procedurami MOO PCK
 • wprowadzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów źródłowych w programie finansowoksięgowym Optima, zgodnie z obowiązującymi przepisami (faktury VAT, raporty kasowe, wyciągi bankowe i in.)
 • sporządzanie rejestrów zakupu VAT
 • wyjaśniania niezgodności w ewidencji księgowanych dokumentów i dokonywanie stosownych korekt
 • aktualizacja danych w systemie Optima w zakresie planu kont i kont kontrahentów
 • ewidencja dokumentów zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz dobór właściwej techniki rachunkowości
 • opracowywanie analiz finansowo-ekonomicznych na potrzeby podejmowania decyzji przez Zarząd MOO PCK lub/i Dyrektora MOO PCK
 • ścisła współpraca z Oddziałami Rejonowymi PCK w zakresie koordynacji zadań związanych z gospodarką finansową
 •  organizacja prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych do prowadzenia rachunkowości
 • właściwe zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów, programów komputerowych i in. nośników informacji
 • wsparcie Działu Księgowości w realizacji zadań
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem działu księgowości

Wymagania:

 • doświadczenie w obszarze księgowości ok. 5 lat
 • znajomość aktualnych przepisów prawa z obszaru rachunkowości
 • umiejętność pracy w programach księgowych
 • praktyczna znajomość pakietu Office, przede wszystkim Excel i Word
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji (Internet)
 • skrupulatność, terminowość, dokładność i sumienność
 • umiejętność komunikacji i pracy w zespole

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość programu finansowo-księgowego Optima
 • doświadczenie księgowe związane z rozliczaniem dotacji i programów

Co oferujemy:

 • tabilne zatrudnienie w organizacji działającej od ponad 100 lat
 • niezbędne narzędzia pracy
 • koleżeńską atmosferę w pracy i wsparcie merytoryczne
 • ciekawą i sensowną pracę w dużej organizacji, będącej części międzynarodowego ruchu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wyślij swoje CV na adres: e-mail warszawa.dyrektor@pck.org.pl w terminie do 10.08.2023r

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
doradcy zawodowego przez Polski Czerwony Krzyż zgodnie z europejskim rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Autor wpisu