SPECJALISTY DS. RYNKU PRACY

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTY DS. RYNKU PRACY

Opis stanowiska:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie programu zwiększającego zatrudnienie osób z Ukrainy na polskim rynku pracy. Ogólnym celem działania jest zapewnienie indywidualnego i grupowego wsparcia przy zwiększaniu szans na zatrudnienie uczestników projektu poprzez dostarczenie im odpowiednich informacji w celu zmaksymalizowania dobrych procesów decyzyjnych dotyczących ich celu zawodowego i przyszłości, a także praca z uczestnikami w celu poprawy wydajności pracy, umiejętności poszukiwania pracy i zdobycia niezbędnych umiejętności zawodowych, które są wymagane przez lokalnych pracodawców. Praca 12 godzin w tygodniu (3 dni; 4 godziny dziennie), miejsce pracy: Centrum Warszawy

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie doradztwa zawodowego, w tym facylitacji grupowej i indywidualnych sesji  doradztwa zawodowego; wsparcie w określeniu celu zawodowego uczestnika, identyfikacji  braków w umiejętnościach, opracowanie planu pracy w zakresie rozwoju zawodowego; pomoc w tworzeniu profesjonalnych życiorysów, listów motywacyjnych i próbnych rozmów kwalifikacyjnych; tworzenie możliwości nawiązywania kontaktów z różnymi sektorami biznesu.
 • Ciągłe rozwijanie i facylitowanie, jeśli to konieczne, dynamicznego i angażującego zestawu szkoleń i warsztatów w celu zaspokojenia potrzeb uczestników, mających na celu dostarczenie im odpowiednich informacji na temat lokalnych zasobów i możliwości zatrudnienia oraz wyposażenie ich w umiejętności poszukiwania pracy i umiejętności, które są wymagane przez lokalnych pracodawców.
 • Przygotowanie dokumentacji i raportów związanych z działalnością programu, śledzenie działań uczestników i danych dotyczących postępów oraz ich regularne aktualizacje.
 • Przygotowanie informacji administracyjnych związanych ze szkoleniami i warsztatami oraz monitorowanie, czy zostały one wypełnione przez uczestników i instruktora.
 • Gromadzenie informacji o rynku pracy dla uczestników, dotyczących wolnych miejsc pracy, wymagań wstępnych i umiejętności oraz innych informacji zawodowych.
 • Aktualizacja i określanie dostawców usług zatrudnienia i pomocy dostępnej w miejscu działania oddziału w celu odpowiedniego skierowania.
 • Stosowanie narzędzi monitorujących, które pozwalają osobą prowadzących działania na identyfikację problemów operacyjnych i zgłaszanie tych problemów oraz potencjalnych propozycji usprawnień koordynatorowi projektu.

Doświadczenie i umiejętności:

 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego w udzielaniu pomocy polegającej na doradztwie w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu,
 • Komunikatywna znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie,
 • Odpowiednie umiejętności dotyczące tworzenia treści, prezentacji oraz umiejętności szkoleniowe,
 • Umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej,
 • Wola i chęć pracy zgodnie z zasadami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Oferujemy:

 • Umowę cywilno - prawną na okres od 1.05.2023 do 31.10.2023 r.
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowego ruchu,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów, duży stopień zawodowej samodzielności,
 • Możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres warszawa.dyrektor@pck.org.pl do dnia 27.04.2023. W temacie wiadomości prosimy wskazać nazwę stanowiska. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami/tkami.

Autor wpisu