ursynow6W dniu 28 lutego 2017 roku w Sali konferencyjnej Urzędu dzielnicy   Ursynów odbyło się  spotkanie grupy 36 krwiodawców gdzie podjęto decyzję o powstaniu Klubu HDK   PCK dzielnicy Ursynów .

W spotkaniu  uczestniczyli :
Burmistrz dzielnicy Ursynów  – Robert Kempa
Z-ca burmistrza – Łukasz  Ciołko
Prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe  – Włodzimierz Warwas
Prezes Klubu HDK  PCK przy II Oddziale Terenowym Straży Miejskiej na Ursynowie – Wiesław Augustyniak
Członek  zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe – Piotr Kiełbasiński

Prezes OR PCK  Pan Włodzimierz  Warwas omówił  : zadania statutowe jakie realizuje Klub HDK PCK ,  zadania członków zarządu na najbliższy okres oraz zapoznał z aktualną strukturą organizacyjną  klubów krwiodawstwa na Mazowszu .Następnie odpowiadał na pytania zebranych. Burmistrz  Pan Robert Kempa w swoim wystąpieniu zapewnił zebranych iż będzie w miarę swoich możliwości pomagał  zarządowi  Klubu HDK organizacyjnie w działalności oraz przekazał stosowne życzenie zgromadzonym krwiodawcom aby ich działalność rozwijała się.

Spotkanie współorganizowała i udokumentowała fotograficznie  –  Sawczak Iza

Spotkanie założycielskie Klubu HDK dzielnicy Ursynów
« z 7 »

Podczas spotkania założycielskiego wybrano zarząd klubu HDK PCK składzie :

imię, nazwisko            funkcja                    nr tel.                adres mail

Jacek Okraszewski      Prezes zarządu      505 326 638    jacek.okraszewski@wp.pl
Maciej Mackiewicz    członek zarządu    604 257 007    maciej.j.mackiewicz@wp.pl, robotny.pl@gmail.com
Tomasz Mazur            członek zarządu    664 143 792    tomaszmazur1983@gmail.com
Sylwia Migut               członek zarządu    518 698 398    sylwia.migut@gmail.com
Goretta Szymańska    członek zarządu    663 840 820    goretta@wp.pl

Osoby chętne do wstąpienia do klubu proszone są o nawiązanie kontaktu z członkami zarządu

Autor wpisu