Kozienice: dzięki współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża z PepsiCo Polska i Fundacją PepsiCo potrzebujące osoby otrzymały paczki żywnościowe.


Rodziny wielodzietne i seniorzy otrzymali paczki żywnościowe oraz środki czystości.
Oddział PCK w Kozienicach jest jednym z czterech w województwie mazowieckim, które przystąpiły do programu Food For Good będącego częścią globalnego zobowiązania PepsiCo.
Jak podkreśliła Anna Puzio z PCK w Kozienicach:
- Nie zakończy się na pojedynczej akcji, bo będą one powtarzane raz na kwartał.
Na program Food For Good Fundacja PepsiCo przeznacza 150 tys. dolarów amerykańskich co zapewni blisko 90 tys. posiłków potrzebującym.

O akcji mediach:

Kronika Kozienicka
Więcej o akcji

Radio PLUS
Paczki żywnościowe dla seniorów i rodzin wielodzietnych

Autor wpisu