W niedzielę, 30 sierpnia 2020 roku, w Sulejówku – Miłośnie, Polowy Klub HDK PCK „ORLE GNIAZDO” w Sulejówku zorganizował kolejną otwartą akcję pobory krwi w ambulansie RCKiK w Warszawie. Do oddania krwi zgłosiło się 41 osób, krew oddało 34 osób. Łącznie oddano 15,3 litra krwi.

Odbyło się również uroczyste spotkanie krwiodawców podsumowujące wyniki poboru krwi w okresie trwania ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi na hasło „Cud nad Wisłą” na 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Wyniki zostaną ogłoszone 26 września br. w Niepokalanowie podczas V Jubileuszowego Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kolbiańskich „MAKSYMILIANALIA” – Niepokalanów.
Wyróżniono lokalnych działaczy i krwiodawców za dotychczasową działalność.
Członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe :

Panowie Wiesław Augustyniak i Jacek Okraszewski wręczyli okolicznościowe wyróżnienia :

 • Pan Adrian Smyczyński otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”
 • Medal 100 - lecia PCK otrzymał Pan Zenon Wieczorek.
 • Burmistrz Sulejówka Pan Arkadiusz Śliwa otrzymał Odznaką Honorową PCK IV stopnia - za promowanie krwiodawstwa oraz owocną współpracę z klubem przy organizacji akcji poboru krwi w mieście.
 • ks. Antoni Czajkowski – proboszcz parafii w Sulejówku Miłosnej – otrzymał Odznaką Honorową PCK IV stopnia, za promowanie krwiodawstwa wśród mieszkańców oraz aktywną współpracę z klubem

Prezes Polowego Klubu „ORLE GNIAZDO” Pan Henryk Zając odznaczył medalem „Polskiego Czynu Zbrojnego 100- lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – „Cudu nad Wisłą” niżej wymienione osoby :

 1. Daniel Dąbrowski
 2. Janusz Czarnocki
 3. Adam Lesiński
 4. Marek Rogalewski
 5. Marcin Grabowski
 6. Wiesław Augustyniak
 7. Jacek Okraszewski
 8. Tadeusz Szymanowski
 9. Michał Wysocki
 10. Arkadiusz Drosio
 11. Izabela Grabowska

Wyróżniający się członkowie klubu, niezrzeszeni krwiodawcy i goście zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami za swoje zaangażowanie w działalności społecznej na rzecz społeczności lokalnej Na zakończenie uroczystości spotkaliśmy się przy herbacie i kawie omawiając dotychczasowe Nasze działania i problemy które mamy do pokonania.

Na podstawie informacji klubu HDK PCK „Orle Gniazdo opracował :
Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

Autor wpisu