Ogólnopolska Akcja Honorowego Oddawania Krwi służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
Na terenie Miasta Radomia akcja trwała od dnia 23.X – 15.XII. 2017roku. W tym czasie krew można było oddawać w siedzibie Radomskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, również zorganizowano dwie akcje:

  • 09.11.2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu. W tym dniu zarejestrowało się 63 osoby a krew oddało 55 dawców, w tym 18 osób oddało krew pierwszy raz – pozyskano 24,750 litrów krwi.
  • 19.11.2017 r. w Wierzbicy. Krew oddawali druhowie strażacy ochotnicy – zgłosiło się 13, krew oddało 10 strażaków w sumie 4,500 litra krwi.

Podsumowując całość akcji ogółem krwi i jej składników pozyskano 76,150 litrów, w tym osocza oddano 6,800 litrów i płytek krwi 5,000 litrów, krwi pełnej 64,350 litrów. Ogółem osób zarejestrowanych było 187 a krew pozyskano od 165 dawców.

Organizatorami akcji był Zarząd Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu w osobach Sławomir Tarabasz – prezes Klubu oraz koordynator Szymański Konrad – wiceprezes.

Krew oddawali strażacy, pracownicy i funkcjonariusze służby więziennej, policjanci, żołnierze, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Radomiu, oraz mieszkańcy Miasta Radomia i powiatu Radomskiego.

Teks i zdjęcia – Mirosław Szymański – wiceprezes OR PCK w Radomiu.
03.01.2018 r.

Autor wpisu