Światowy Dzień Pierwszej Pomocy - 11 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000 r. Celem tego święta jest promowanie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np.: w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tego typu zdarzenia mają często miejsce podczas wypadków drogowych.

Wg badań GUS w 2020 roku najczęściej jednak dochodziło do wypadków czy zdarzeń losowych w domu pacjenta (prawie 80 % przypadków). Bez wątpienia dane te pokazują, że statystycznie to właśnie osobom bliskim najczęściej udzielamy pierwszej pomocy. W 2017 r. 67 % osób przebadanych przez CBOS, deklarowało, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, przy czym jedynie 19% osób jest całkowicie pewnych swoich kwalifikacji w tej dziedzinie. Wynika z tego, że tylko co 5 osoba umiałaby udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej. 

„Cel nr 3 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie i oraz promować dobrobyt. Dlatego też rozwijamy współpracę z przedsiębiorcami – szkoląc w zakresie pierwszej pomocy swoich pracowników podnosisz ich kwalifikacje, realizujesz przepisy prawa, ale także realizujesz cele zrównoważonego rozwoju przyczyniając się do przygotowania jak największej liczby ludzi do odpowiedniego zareagowania w sytuacjach nagłych i kryzysowych” – podkreśla Michał Mikołajczyk, prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.

Promowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz uczenie, jak właściwie reagować
w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK rocznie na kursach pierwszej pomocy szkoli blisko 70 000 osób w całej Polsce. Prowadzimy również programy edukacyjne dla dzieci w przedszkolach i szkołach, które już od najmłodszych lat uczą się, że jest to ważna umiejętność. Nie każdy jest świadomy, że udzielenie pomocy nie musi oznaczać wykonania skomplikowanych procedur medycznych. Wystarczy np.: wykręcenie właściwego numeru telefonu. Dlatego tych podstawowych czynności można i warto uczyć nawet najmłodsze dzieci. 11 września Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK będzie nauczał podstawowych zasad pierwszej pomocy podczas imprezy Karcelak 2021 organizowanej przez Urząd  Dzielnicy Wola.

Nauka udzielania pierwszej pomocy nie jest jednak jak jazda na rowerze, nie da się jej nauczyć raz
na całe życie. Ważne jest, aby regularnie odświeżać już zdobytą wiedzę, dlatego zapraszamy na kursy i szkolenia, które prowadzą Oddziały Okręgowe PCK na terenie całego kraju. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy może być dobrym pretekstem, aby się na taki kurs zapisać i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

W tym dniu składamy najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy codziennie ratują życie i zdrowie  ludziom na całym świecie, udzielając im pierwszej pomocy.