XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego

XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego przy PGNiG Termika S.A.

W dniu 3 września 2021 roku w Sali Konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość jubileuszu Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego w strukturach Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

Po wysłuchaniu hymnu stowarzyszenia PCK powitano zaproszonych gości :

 • Pana Sebastiana Twaroga - Zastepcę Dyrektora Narodowego Centrum Krwi
 • Pana prof. dr Jerzego Kotowicza - V-ce Prezesa Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Panią Honoratę Krzywoń - Dyrektor Biura MOO PCK
 • Pana Rafała Miastowskiego - Burmistrza Dzielnicy Mokotów
 • Panią Marzenę Przybysz – Grędzicką Kierownika Działu Promocji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Druha Jacka Gromka - członka zarządu Głównego oraz Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jednocześnie Komandora Kapituły Orderu św. Floriana Mazovia
 • Pana Włodzimierza Warwasa -Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe jednocześnie Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa
 • Pana Jarosława Głowackiego V-ce Prezesa PGNiG Termika S.A.
 • Prezesów z Klubów HDK PCK :
  • Klub HDK PCK „Iglica” przy PKP Intercity S.A.
  • Klub HDKPCK przy Straży Miejskiej m. st. Warszawy
  • Klub HDK Krewki Ursynów
  • Klub HDK PCK przy MZAiTW
  • Klub HDK PCK przy KGSG
  • Klub HDK PCK przy PKP „Energetyka”
  • Klub HDK PCK „Borowik” przy SOP
  • Klub HDK PCK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego

Okolicznościowy referat wygłosił Prezes Klubu Pan Marek Ogieniewski

ODZNAKI, MEDALE, DYPLOMY, PODZIĘKOWANIA WRĘCZONE PODCZAS UROCZYSTOŚCI :

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi na wniosek Prezesa Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie nadał Zbiorową Odznakę „ZASŁUZONY HONOROWY DAWCA KRWI I stopnia” dla:

 • Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego przy PGNiG Termika S.A.

W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa, na wniosek Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Minister Zdrowia nadał odznakę „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

 • Panu ORNAT MACIEJOWI

Z okazji XXXV- lecia działalności na wniosek zarządu Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka Dyrektor Narodowego Centrum Krwi wyróżnił podziękowaniami aktualnych krwiodawców którzy oddali powyżej 20 litrów krwi i wyróżniają się aktywnym działaniem w promowaniu honorowego krwiodawstwa na terenie spółki PGNiG Termika.
Podziękowania otrzymali :

 • Piotrowski Andrzej
 • Piotrowski Dariusz
 • Maciejewska Ewa
 • Ornat Maciej
 • Frąckiewicz Marek
 • Popiel Ryszard
 • Machnacki Robert

Za wybitne zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności zaangażowanie w propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz pomoc krwiodawcom w trudach życia codziennego, na wniosek Prezesa Oddziału Rejonowego Warszawa Południe, Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża, wyróżniono :

ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK II STOPNIA -

 • Pana PIOTROWSKIEGO ANDRZEJA

ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK III STOPNIA -

 • Pana FRĄCKIEWICZA MARKA

ODZNAKĄ HONOROWĄ PCK IV STOPNIA -

 • Panią MACIEJEWSKĄ EWĘ
 • Pana MACHNACKIEGO ROBERTA
 • Pana ORNAT MACIEJA

Z okazji XXXV- lecia działalności na wniosek zarządu Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie wyróżnił podziękowaniami aktualnych krwiodawców którzy oddali powyżej 20 litrów krwi i wyróżniają się aktywnym działaniem w promowaniu honorowego krwiodawstwa na terenie spółki PGNiG Termika.

Podziękowania otrzymali :

 • Pana Piotrowski Andrzej
 • Pana Piotrowski Dariusz
 • Pani Maciejewska Ewa
 • Pani Piórkowska Anna
 • Pana Ornat Maciej
 • Pana Durasiewicz Andrzej
 • Pana Frąckiewicz Marek
 • Pana Jarosz Mariusz
 • Pana Machnacki Robert

Uchwałą nr 1 z dnia 29.01 2021 r. prezydium zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa mazowieckiego nadało:

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA który otrzymał :

 • Pan ŁASKI PRZEMYSŁAW

Na mocy Dekretu Stolicy Apostolskiej z dnia 22 maja 1999 roku św. Maksymilian Kolbe jest patronem polskich honorowych dawców krwi.
Okolicznościowe medale PCK z wizerunkiem patrona honorowych krwiodawców w Polsce otrzymali :

 • Pani MACIEJEWSKA EWA
 • Pani PIÓRKOWSKA ANNA
 • Pan MAŚLANY JAROSŁAW
 • Pan GŁOWACKI JAROSŁAW
 • Pan ŁYCZKO MIECZYSŁAW
 • Pan OGIENIEWSKI MAREK
 • Pan PIOTROWSKI ANDRZEJ

Za wieloletnie zaangażowanie w promowanie i działania na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa na terenie działania Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe”.

Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża „Twoja Krew Ratuje Życie” otrzymali :

 • Pan FRĄCKIEWICZ MAREK
 • Pan MACHNACKI ROBERT
 • Pan PIOTROWSKI DARIUSZ

UCHWAŁĄ NR 2 Z DNIA 16.01.2021 KAPITUŁY ORDERU ŚW FLORIANA MAZOWIA nadano KRZYŻ ŚW FLORIANA W 100 ROCZNICĘ ZWIĄZKU FLORIAŃSKIEGO niżej wymienionym osobom :

 • Panu WŁODZIMIERZOWI WARWASOWI
 • Panu MARKOWI OGIENIEWSKIEMU

Na wniosek Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP W PRUSZKOWIE - KRZYŻ KORONNY otrzymała:

 • Pani MACIEJEWSKA EWA

Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK WARSZAWA POŁUDNIE jako wyraz uhonorowania wieloletniej działalności ratującej życie innym poprzez honorowe krwiodawstwo
Medal ANGELUS VITAE / Anioł Życia / –otrzymali :

 • Pan DURASIEWICZ ANDRZEJ
 • Pan JAROSZ MARIUSZ
 • Pan ORNAT MACIEJ
 • Pan POPIEL RYSZARD
 • Pan WYRZYKOWSKI WOJCIECH
 • Pan ZALEWSKI ADAM

Decyzją Zarządu Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego przy PGNiG Termika S.A ODZNAKĘ KLUBOWĄ JANUSZA KORCZAKA
otrzymali :

 • Pan AUGUSTYNIAK WIESŁAW
 • Pan BOMBA ANDRZEJ
 • Pan GŁOWACKI JAROSŁAW
 • Pan MAŚLANY JAROSŁAW
 • Pan POPIEL RYSZARD
 • Pan ROWICKI ZBIGNiEW

Okolicznościowe Puchary , statuetki , dyplomy z okazji jubileuszu dla Klubu HDK PCK im . Janusza Korczaka oraz Prezesa Marka Ogieniewskiego wręczyli indywidualnie zaproszeni goście składając życzenia od swoich firm i instytucji oraz krwiodawców z zaprzyjaźnionych klubów:

 • W imprezie wzięło udział 55 osób
 • Zorganizowano wyposażoną w środki sanitarne stację do dezynfekcji
 • Sala była zdezynfekowana , posiadała włączoną klimatyzację ,odstępy miedzy krzesełkami wynosiły 1,5 metra.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymali torby z upominkami i okolicznościową statuetką ufundowane przez PGNiG Termika S.A
 • Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników do bufetu „szwedzkiego stołu”.

Dziękujemy wszystkim którzy organizacyjnie przyczynili się do zrealizowania tej imprezy, dziękujemy kierownictwu PGNiG Termika S.A za finansowe i rzeczowe wsparcie, dziękujemy zaproszonym osobom za przybycie dziękujemy krwiodawcom Klubu HDK PCK przy PGNiG Termika S.A za 35 lat działalności i honorowe oddawanie krwi.

Opracował : Prezes Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe Włodzimierz Warwas

XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego  XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego XXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającegoXXXV-lecie działalności Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka działającego

Autor wpisu