PGE Fundacja

Podsumowaliśmy projekt opieki nad Powstańcami Warszawskimi sfinansowany przez Fundację PGE. Otrzymana darowizna została przeznaczona na utrzymanie samodzielności kombatantów ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim. Projekt był realizowany w okresie sierpień-grudzień 2021r. Środki finansowe otrzymane z Fundacji PGE Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK przeznaczył na wykonanie 1428,5 godzin usług opiekuńczych w domach Powstańców Warszawskich. Opieka świadczona była przez wykwalifikowany personel opiekuńczy. To właśnie nasze Siostry i Bracia PCK otoczyli troskliwą opieką najbardziej potrzebujących Powstańców. To oni sprawiali, że każdy dzień był spokojny i bezpieczny, dbali o higienę, posiłki, podawali leki czy ułatwiali funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez umożliwienie kombatantom wyjścia na wizyty lekarskie czy udział w spotkaniach i uroczystościach poświęconym obchodom Powstania Warszawskiego. Dziękujemy Fundacji PGE za przekazaną darowiznę. Dzięki tym środkom Kombatanci mieli zapewnioną profesjonalna opiekę domową dzięki czemu każdy ich dzień był spokojny i bezpiecznie przeżyty.

Autor wpisu