PCK Krwiodawstwo

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

"Oddając krew - ratujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 60 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.

Honorowi dawcy krwi PCK to ponad 50.000 tys. członków i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża zrzeszonych w blisko 900 klubach i kołach. Tylko w ubiegłym roku, ciężkim z powodu pandemicznych ograniczeń, PCK zorganizował ponad 2 200 akcji poboru, podczas których pozyskano 89 019,52 litrów krwi. Dobrze na tle tych statystyk wypada Mazowsze – blisko 7.000 tys. honorowych dawców krwi PCK zrzeszonych w 112 grupach oddało ponad 12.200 litrów krwi. To co cieszy, to także fakt, iż coraz więcej honorowych krwiodawców włącza się również i w inne działania pomocowe PCK np. tak istotne ostatnio wsparcie dla osób starszych, samotnych, izolowanych – podkreśla Michał Mikołajczyk, Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK. 14 czerwca jest dobrym momentem, by jeszcze mocniej niż każdego dnia podziękować Honorowym Dawcom Krwi za ich bezcenny dar, za konsekwentne ratowanie osób, którzy bez tego wsparcia bardzo często byliby bez szans na zdrowie, czy życie – dodaje Mikołajczyk.

 Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres, kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.

Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez organizowanie akcji takich jak m. in.:  „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone z mobilną akcją poboru krwi. W Warszawie 19.06.2021 r. odbędzie się już 4. Krwiobieg. Krwiobieg Warszawa powstał z inspiracji cyklu biegów, które odbywają się w Krakowie od 2013 roku pod nazwą Krwiobieg Kraków i organizowane są przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK. Krwiobieg jest doskonałą okazją do promocji zdrowego stylu życia, idei honorowego krwiodawstwa a zbiórki środków na prowadzenie działań pomocowych PCK. https://www.facebook.com/KrwiobiegWarszawa

 W działania promujące oddawanie krwi włączają się również firmy – partnerzy Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku jest to Bank PeKaO SA. oraz firma Onninem. Obie firmy zachęcają, szczególnie swoich pracowników i klientów, do przyłączenia się do akcji wspierających krwiodawstwo.

Bank PeKaO SA. w czerwcu zorganizuje w swoich placówkach 3 akcje poboru krwi:

  1. 06.2021 r. -  Kraków – Oddział PKO SA. Przy ul. Osiedle Centrum B1.
  2. 06.2021 r. – Warszawa – Centrala PKO SA. przy ul. Żwirki i Wigury 31.
  3. 06.2021 r. – Gdańsk – Oddział PKO SA. przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Firma Onninem w kwietniu wprowadziła do sprzedaży tzw. narzędziaki, których głównym celem jest niesienie dobra i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Każde 5 zł ze sprzedaży maskotki zostanie przekazane na promocje zbiórek krwi. Narzędziaki można kupić w sklepach, ale również on line na stronie internetowej firmy. Od 18.06. Onninen organizuje również mobilne zbiórki krwi przed swoimi sklepami. Lista lokalizacji dostępna jest na stronie firmy w aktualnościach.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców!  Zostań honorowym dawcom krwi!

Więcej informacji:

  • Piotr Szklany - członek zarządu ds. krwiodawstwa
  • Karolina Tulin - pracownik MOO PCK ds. krwiodawstwa

 

 

 

 

 

 

Autor wpisu