PCK i Pepsico

Polski Czerwony Krzyż i Fundacja PepsiCowspólnie niosą pomoc potrzebującym

PepsiCo stawia na zrównoważony rozwój i kapitał ludzki we wszystkich obszarach swojej działalności. W ramach strategii pep+ organizacja inspiruje pozytywne zmiany dla planety i jej mieszkańców. Od wielu lat charytatywne ramię firmy, Fundacja PepsiCo, aktywnie wspiera lokalne punkty pomocowe w Polsce. Odpowiadając na bieżące potrzeby społeczno-ekonomiczne związane z wojną na Ukrainie oraz pandemią Covid-19, Fundacja PepsiCo podjęła ścisłą współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK), udzielając wsparcia kwotą 880 000 dolarów amerykańskich. Utworzono 7 świetlic integracyjnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy, a do końca roku potrzebującym wydanych zostanie 180 000 posiłków. Organizacje planują kolejne wspólne projekty. W odpowiedzi na bieżące wydarzenia, Fundacja PepsiCo oraz PCK połączyła siły, aby nieść pomoc humanitarną uchodźcom z Ukrainy, w szczególności dzieciom. Fundacja PepsiCo wsparła przedsięwzięcie kwotą 650 000 dolarów amerykańskich, a dodatkowe 60 000 dolarów przekazano z pracowniczego programu PepsiCo Gives Back.

Za środki zakupiono m.in. jedzenie, w tym mleko dla niemowląt, a także pieluszki i inne środki higieny oraz podstawowe wyposażenie. Wspólnymi siłami w ostatnim czasie udało się  utworzyć 7 świetlic integracyjno-edukacyjnych. Oferują one mnóstwo atrakcji m.in. grupowe wyjścia do kina, teatru, zajęcia ruchowe, plastyczne, a także konsultacje psychologiczne. W każdej z tych placówek dzieci z Ukrainy uczą się języka polskiego, co pozwola im na integrację z rówieśnikami z Polski już od najmłodszych lat.

– Najbardziej cieszą uśmiechy na twarzach dzieci podczas wycieczek i zajęć organizowanych w świetlicy integracyjno-edukacyjnej. To daje zastrzyk do kolejnego działania. – powiedziała Agnieszka Warczakowska p.o. Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK. Świetlica w Płocku obecnie zajmuje się 15 ukraińskimi i 11 polskimi dziećmi. Na miejscu znajdują się nauczyciel języka polskiego oraz opiekunowie. Oprócz standardowych zajęć, dzieci uczestniczą w warsztatach organizowanych przez Straż Miejską nt. bezpieczeństwa, a także mogą wziąć udział w konkursie „Mam talent”. W Nowej Soli znajdują się dwie placówki, w których dostępny jest m.in. logopeda. Punkt w Puławach zatrudnia nauczycieli języka polskiego, ukraińskiego oraz angielskiego. W świetlicy w Białousach znajduje się aż 44 dzieci z Ukrainy oraz 20 z Polski, na miejscu pracuje pielęgniarka, a wolontariusze w trakcie roku szkolnego pomagali w odrabianiu pracy domowej. W Ciechanowie ukraińskie dzieci mogą korzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem. Placówka w Chełmie, blisko granicy z Ukrainą, oferuje uczniom lekcje programowania i pływania. W ramach całej akcji pomocowej ludność napływająca z terenów objętych wojną otrzymuje dary materialne, podstawowe wyposażenie domów oraz pożywienie. Akcje dla Ukrainy organizowane przez PCK oraz Fundację PepsiCo obejmują także wsparcie pracowników firmy PepsiCo w logistyce wielkopowierzchniowej PCK oraz wysyłce transportów dla rodzin w Polsce oraz do miast ukraińskich. Pomoc uwzględnia również przekazywanie darów produktowych i rzeczowych.

Utworzenie placówek świetlicowych oraz stale niesiona pomoc humanitarna to nie pierwszy wspólny program PepsiCo i PCK. W trakcie trwania pandemii Covid-19 szczególnie wiele osób doświadczyło braku środków finansowych i, co za tym idzie, dostępu do żywności, dlatego w odpowiedzi na tę sytuację Fundacja PepsiCo utworzyła program Food for Good, zapraszając do współpracy niezawodny zespół PCK. Akcje pomocowe zorganizowano w miejscowościach na terenie trzech województw: mazowieckiego, małopolskiego oraz lubelskiego. Wraz z wolontariuszami PCK, pracownicy PepsiCo przygotowali paczki żywnościowe oraz posiłki dla potrzebujących dzieci, rodzin wielodzietnych oraz seniorów. Wsparcie finansowe przeznaczone na ten cel w ramach grantu wyniosło 230 000 dolarów amerykańskich. Dodatkowo, projekt otrzymał środki z programu pracowniczego PepsiCo Gives Back w wysokości 10 000 dolarów. Kwoty te pozwoliły na organizację i dostarczenie 180 000 posiłków. Łącznie przez 180 dni trwania akcji dofinansowanie otrzymało 900 dzieci z ubogich rodzin, dla których niejednokrotnie obiad w szkole jest jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Kolejnym filarem programu Food for Good było wsparcie 340 niezamożnych seniorów m.in. z Kozienic, Warszawy i Płocka, którym status materialny nie pozwalał na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Łącznie przygotowano dla nich 13 600 posiłków w formie paczek o wartości ok. 100 złotych każda, które otrzymywali raz na kwartał.

– Podopieczni korzystający z programu PepsiCo zawsze są bardzo wdzięczni za pomoc. Zapadła mi w pamięci wypowiedź jednej z uczestniczek programu – samotnej starszej Pani, która powiedziała „Świat o mnie zapomniał, ale na szczęście Wy pamiętacie. Dziękuję, że dzięki Wam mogę poczuć się człowiekiem i nie chodzi nawet o te wspaniałe zakupy, ale o to, że ktoś się mną zainteresował”. – powiedziała Małgorzata Troczyńska, Referentka ds. programowych PCK i Animatorka Klubu Seniora Czas w Opolu Lubelskim. W ramach inicjatywy Food for Good udzielono także wsparcia rodzinom wielodzietnym m.in. z okolic Kozienic i Warszawy tak, by zapewnić małym i niepełnoletnim dzieciom dostęp do ciepłego pełnowartościowego posiłku. 252 duże wielodzietne rodziny otrzymały od PepsiCo i PCK 4 032 paczek, każda o wartości 200 złotych. W ramach projektu wolontariusze-pracownicy z siedziby głównej PepsiCo Polska w Warszawie włączyli się w przygotowanie 75 paczek.

– Zespoły z PCK i PepsiCo wspólnie niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Chcemy kontynuować te inicjatywy, by wspierać i integrować lokalne społeczności. W ten sposób będziemy realizować naszą strategię zrównoważonego rozwoju pep+ na terenie Polski dla dobra naszej planety i jej mieszkańców. – powiedziała Dagmara Piasecka Ramos, Dyrektor Generalna i Prezes Zarządu PepsiCo Polska, która osobiście zaangażowała się w przygotowanie paczek w Warszawie. Zasięg programu Good for Food oraz obecna współpraca Fundacji PepsiCo i Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy pokazuje potrzeby, ale także olbrzymi potencjał, który z pewnością zostanie wykorzystany przy realizacji kolejnych przedsięwzięć w przyszłości.

Fundacja PepsiCo

Założona w 1962 roku Fundacja PepsiCo, będąca charytatywnym ramieniem firmy, inwestuje w rozwój niezbędnych elementów zrównoważonego systemu produkcji żywności, udzielając wsparcia lokalnym społecznościom. Fundacja PepsiCo koncentruje swoje działania na pomocy lokalnym społecznościom w uzyskaniu dostępu do żywności i wody, a także zapewniając wsparcie finansowe. Cel ten realizowany jest we współpracy z ekspertami i organizacjami charytatywnymi, innymi podmiotami z branży, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, a także pracownikami PepsiCo. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie realnych efektów w skali światowej. Więcej informacji na temat Fundacji PepsiCo znajduje się na stronie www.pepsico.com/sustainability/philanthropy.

Autor wpisu