Dziękujemy za przekazanie darowizny

Darowizna zostanie przeznaczona na działalność statutową Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK:

  • Dział pomocy społecznej
    • pomoc żywnościowa i materialna,
  • Szkolenia z pierwszej pomocy dla młodzieży
  • Działalność OKO PCK – Pomoc powstańcom warszawskim
  • Organizacja Olimpiad dla młodzieży – Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia
  • Pikniki edukacyjne
  • Organizacja zbiórek krwi
  • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Zbiórki krwi

Regulamin strony