Orle Gniazdo

W dniu 30 czerwca 2022 w MinisterstwieRodziny i Polityki Społecznej Członkowie Zarządu naszego Klubu odebrali z rąk Pań Minister Marleny Maląg oraz Poseł Teresy Wargockiej odznakę honorową Primus in Agendo.

Odznaka Primus in Agendo - pierwszy w działaniu, przyznawana jest jako wyraz uznania za szczególne działania oraz zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej oraz rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Orle Gniazdo Orle Gniazdo Orle Gniazdo

Odznaką zostali nagrodzeni:

  • Henryk Zając
  • Józef Grabowski
  • Adrian Smyczyński
  • Justyna Wyłudek
  • Marcin Grabowski

Odznaczonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich Klubowiczów do dalszych działań.

Zdjęcia wykonane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Autor wpisu