2021.06.26 Odznaczenia

Uroczyste spotkanie działaczy PCK zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa Południe.

W dniu 26 czerwca 2021 roku w Sali Konferencyjnej PGNiG Termika S.A odbyła się uroczystość wyróżnienia działaczy i krwiodawców PCK działających w strukturach Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe.

 • Spotkanie zorganizowano celem wręczenia przyznanych i oczekujących od miesięcy / z uwagi na czas pandemii / wyróżnień dla tych osób.
 • Uczestnicy po wysłuchaniu hymnu stowarzyszenia PCK uczcili chwilą milczenia zmarłych w czasie pandemii Covid-19 siedmioro działaczy i krwiodawców z Naszego OR PCK Warszawa Południe.
 • Okolicznościowy referat wygłosił Prezes Oddziału Rejonowego Pan Włodzimierz Warwas.

Podczas spotkania wręczono:

 • 3 Odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu„. Otrzymali je:

- Łukasz Barański,

- Krystian Michalak,

- Marcin Zdunek

 • 8 Odznak Honorowych PCK / II , III i IV stopnia / + długopisy z logo OR PCK Warszawa Południe.
 • Odznaką Honorową PCK II stopnia / pośmiertnie / otrzymał: Jacek Okraszewski / był członkiem zarządu OR PCK Warszawa Południe i Prezes Klubu Krewki Ursynów /- zmarł 17 grudnia 2020 roku odznakę odebrała Pani Jolanta Okraszewska wdowa po zmarłym mężu.

Odznaką Honorową PCK II stopnia otrzymali :

 1. Marek Franiewski Klub HDK przy Oddziale .Rejonowym
 2. Piotr Kiełbasiński Klub HDK przy Staży Miejskiej

Odznaką Honorowa PCK III stopnia otrzymała :

 1. Agnieszka Kowalik - Opiekun Koła PCK w Szkoła Podstawowa .nr 2 w Radzyminie

Odznaką Honorowa PCK IV stopnia otrzymali :

 1. Smyczyński - Klub PCK „Orle Gniazdo” w Sulejówku
 2. Pakuła Grzegorz Klub HDK PCK przy KGSG
 3. Wysocki Wojciech Klub HDK PCK przy KGSG
 4. Okraszewska Jolanta Klub HDK PCK Krewki Ursynów

5 Odznak ZHDK / + kubeczki z logo PCK / otrzymały

ZHDK I stopnia :

- Aneta Bartnicka – Kierylak Klub HDK PCK S.R.O. 54
/otrzymuje również jednocześnie odznakę ZHDK II stopnia/

ZHDK II stopnia

- Piotr Skowroński Klub HDK PCK S.R.O.54

ZHDK III stopnia

- Przemysław Górecki Klub HDK PCK S.R.O.54

- Tomasz Korczak Klub HDK PCK S.R.O.54

Puchar i Dyplomy dla Klubu HDK przy PKP ”Energetyka” za zajęcie I miejsca w akcji „Gorączka Złota PCK” w kategorii Klubów HDK

Otrzymali je : Prezes Wojciech Zdunek, Anna Gładysz i Andrzej Cieślak

Dyplom i okolicznościową plakietkę za promowanie honorowego krwiodawstwa oraz pomoc w organizacji i powstaniu Klubu HDK PCK w jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej

Otrzymał : por. Mirosław Nakielny

12 wyróżnień / Dyplomy + gadżety PCK w postaci automatycznych parasolek z logo stowarzyszenia / dla działaczy wyróżniających się aktywną pracą w okresie 2020- czerwiec 2021r

Otrzymali je Prezesi z Klubów HDK :

 • Drab Beata Klub HDK PCK przy OR
 • Gładyga Sylwia Klub HDK PCK „Iglica” przy PKP Intercity S.A.
 • Augustyniak Wiesław Klub HDK Straży Miejskiej
 • Grabowski Józef Klub HDK PCK „Orlich Gniazd” w Sulejówku
 • Mazur Tomasz Klub HDK Krewki Ursynów
 • Ogieniewski Marek Klub HDK PGNiG Termika
 • Pustelnik Jerzy Klub HDK PCH przy MZAiTW
 • Rajewski Robert Klub HDK PCK S.R.O. 54
 • Wysocki Wojciech Klub HDK PCK przy KGSG
 • Zdunek Wojciech Klub HDK PCK przy PKP „Energetyka”

Wyróżnienia wręczali :

- Pan Mariusz Malewicz Vice Przewodniczący Sądu Organizacyjnego PCK i jednocześnie Vice Przewodniczący Krajowej Rady Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
- Pan Włodzimierz Warwas Prezes OR PCK Warszawa Południe i jednocześnie Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego KrwiodawstwaCzłonek zarządu OR PCK Warszawa Południe
- Pan Marek Ogieniewski

 • W imprezie wzięło udział 55 osób. Az 49 osób legitymowało się pełnym szczepieniami przeciwko Covid – 19.
 • Zorganizowano wyposażone w środki sanitarne 4 stacje do dezynfekcji / maseczki, żele , chusteczki nawilżające,/.
 • Sala była zdezynfekowana , posiadała włączoną klimatyzację ,odstępy miedzy krzesełkami wynosiły 1,5 metra.
 • Podczas imprezy rozprowadzano znaczki organizacyjne PCK , miniaturki odznak ZHDK oraz kalendarze.
 • Wszyscy do dyspozycji mieli butelkowana wodę mineralną / lekko gazowaną i niegazowaną /.

Opracował : Prezes OR PCK Warszawa Południe – Włodzimierz Warwas

Autor wpisu